Výcvikové programy vychovaly třetí generaci

Manažeři nejsou vytvářeni ve třídách, ale výcvik manažerů ve třídách může být úlevou od pracovního tlaku a naučí se mnoho ze svých vlastních zkušeností. Takový International Master’s Program in Practicing Management (IMPM) je skutečně praktické učení a vhodnou alternativou pro manažery.

Programy manažerského rozvoje byly zpočátku založeny na přednášení a diskutování o konkrétních příkladech, to byla tzv. první generace vývoje managementu. Druhá generace programů vyrostla do vytváření zkušeností z učení (akční učení). Dnes je čas na třetí generaci vývoje managementu. Co manažeři potřebují, kromě jiného, je zpomalit, udělat krok zpět a přemýšlet o svých zkušenostech. IMPM je založen na pěti modulech:
* reflexivní (o sobě),
* světový (o souvislostech),
* analytický (o organizaci),
* spolupracovní (o vztazích),
* akční (o změnách).

Každému modulu je v IMPM věnováno 14 dnů, přístup IMPM je nazván „zkušenostní reflexe“. Je to první program, při kterém spolupracují různé školy po celém světě. Investovat do IMPM se vyplatí, protože každý chybující manažer by společnost stál mnohem více. Třetí generace programů není nespojitým manažerským vzděláváním, ale integrovaným manažerským a organizačním rozvojem.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal