Vůdcovství v dobách změn

V dobách změn a rozruchu se od vůdců očekává, že budou autentičtí a důvěryhodní. Lidé hledají autority, které je povedou silně a zároveň budou i zranitelní, radikální i otevření, nároční i soucitní. V USA vyšla tato skutečnost najevo po teroristických útocích 11. září 2001 či finančním skandálu společnosti Enron. Lidé chtějí sílu a odvahu, která byla typická pro vůdce v minulosti, ale zároveň i charakter, lidskost a empatii.

Odborníci z amerického Centra pro kreativní vůdcovství představují nutné vlastnosti vůdců v době přeměn na modelu kola. Středovou osu tohoto kola tvoří důvěra, ze které vychází výplet kola v podobě dvanácti důležitých vlastností. Šest představuje strukturální vlastnosti, druhých šest vlastnosti orientované na lidi. Když vůdce přidává některé z vlastností menší nebo větší váhu, nebezpečně napíná důvěru. Je proto třeba udržovat rovnováhu níže uvedených vlastností.

- Urychlování změn. Spočívá v propagování určité myšlenky a povzbuzování ostatních k účasti.

- Vyrovnávání se se změnami. Jde o uvědomění a řešení emocionálních i osobních prvků změn.

- Smysl pro naléhavost. Zahrnuje podnikání konkrétních kroků nutných k zajištění úspěšného chodu věcí.

- Realistická trpělivost. Znamená vědět, kdy a jak „ubrat“ a dát druhým čas a prostor k přizpůsobení změnám.

- Být tvrdý. Je třeba umět rozhodovat o složitých věcech a lidech bez většího váhání a druhotného přemýšlení.

- Být empatický. Znamená dokázat při rozhodování a jednání hledět na věci z perspektivy druhých.

- Optimismus. Představuje schopnost vidět v každé změně něco pozitivního a přesvědčit o tom i ostatní.

- Realismus a otevřenost. Zahrnuje ochotu být upřímný a otevřený ve věci budoucího vývoje situací. Jde o to mluvit pravdu a připouštět chyby.

- Samostatnost v jednání. Znamená ochotu převzít vedoucí roli nebo učinit něco samostatně, pokud to bude třeba.

- Důvěra v druhé. Spočívá v tom, že druhým umožníte, aby samostatně pracovali. Jde o otevřenost k podpoře a názorům druhých.

- Využit silných stránek. Znamená to znát své silné stránky a s důvěrou je využívat v nových situacích a podmínkách.

- Jít pod povrch. Znamená zájem učit se novým věcem a zkoušet nové věci, i když to bude složité nebo bolestné.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership