Vůdce si váží ostatních i sám sebe

Vůdce si váží ostatních i sám sebe

Nemůžete lidi jen řídit, musíte je vést. Nepleťte si leadership s managementem, není to totéž. Leadership má co dělat s lidmi, management s věcmi. Management znamená řízení věcí, jako majetek, dokumenty, plány atd. Ale nemůžete řídit lidi, můžete je pouze ovlivňovat a o tom je leadership - vůdcovství. Nehledě na vaši pozici ve firmě, naučením se a aplikací klíčových vůdcovských schopností můžete mít pozitivní vliv na současné a budoucí projekty. Do základního repertoáru vůdcovských schopností patří:
1. *Efektivní komunikace* – oslovujte všechny znalostní úrovně těch, se kterými mluvíte. Klidně používejte žargon, ale vysvětlete, co který výraz znamená. Nespoléhejte na domněnky, jasně vysvětlete vše, i když už jste o tom diskutovali. Musíte zařídit, aby se lidé cítili bezpečně a nebáli se říct, co potřebují, chtějí a cítí. Tzn. musíte být otevření diskuzi, ochotní a netrestat je, když trochu překročí hranice.
2. *Respektování ostatních* – rozpoznejte a oceňujte jedinečnost ostatních lidí. Co člověk, to názor, to jiný pohled na problém. Měli byste si cenit toho, co přináší ostatní lidé. Dobrý vůdce vždy hledá nejlepší nápady nehledě na to, odkud přicházejí. Nepředpokládejte, že ostatní lidé chtějí, aby s nimi bylo zacházeno tak, jak vy byste chtěli, aby bylo zacházeno s vámi.
3. *Važte si času* – cokoliv v životě děláte, měníte za čas. Lidé, kteří mají hodně, jsou dobrými obchodníky s časem. Každý z nás dostane stejné množství času každý den – 24 hodin, proto se naučte je efektivně využívat. Nemůžete stihnout vše, co byste potřebovali, proto si nejprve stanovte priority. Jestliže delegujete práci na ostatní, také jim určete priority. Efektivně řiďte jednání.
4. *Važte si sami sebe* – dobří vůdcové se o sebe starají. Infarkt a mrtvice vaší kariéře neprospějí. Měli byste mít mimo práci aktivní zájmy, které vás nejen udrží zdravé, ale udělají z vás i výkonnější pracovníky, díky nim porostete – četba, poslech hudby, různé vzdělávací kurzy atd.
-ba-
Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine