Vůdce potřebuje především sebedůvěru

Efektivní vůdcovství vyžaduje sebedůvěru, interpersonální dovednosti, přirozenou schopnost motivovat ostatní a také znalost toho, jak budovat důvěru mezi zaměstnanci.

- Sebedůvěra. Není možné vést organizaci, pokud nebudete věřit, že to zvládnete. Budete-li se snažit zamaskovat své nízké sebevědomí delegováním vůdcovských úkolů ostatním, dosáhnete pouze toho, že vás časem nahradí.

- Schopnost motivovat ostatní. Spokojený zaměstnanec je produktivní zaměstnanec a naopak. Existují sice zaměstnanci, kteří se dokáží motivovat pouze sami, většina však potřebuje motivaci od svých vůdců.

- Důvěra zaměstnanců. Jen velmi těžko dosáhnete toho, aby vás zaměstnanci následovali, nebudete-li plnit to, co říkáte.

- Viditelnost. Pokud je váš obličej ve firmě neznámý, těžko můžete rozvíjet interpersonální vztahy se zaměstnanci. Vyjděte proto ze své kanceláře, sejděte se se zaměstnanci, naslouchejte a chvalte je.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource