Věřte mi!

Představte si následující dilema. Vaše společnost právě zahájila globální obnovovací technický proces, který má zvýšit výkonnost, efektivitu a zjednodušit provoz. Úspěch procesu závisí na stovkách zaměstnanců po celém světě. Jako jeden z manažerů podniku máte za cíl získat členy svého týmu, aby maximalizovali efektivnost procesu, za který jste odpovědný. Když se pokoušíte získat jejich nadšení, měl byste jim také říct, že pokud uspějí, někteří z nich nejspíš přijdou o práci? Co když jim to neřeknete?

Tyto a podobné otázky si kladou střední manažeři denně a odpovědi jsou důležitější s každým novým skandálem. Neexistuje žádný malý problém pro společnosti, které si chtějí vybudovat důvěryhodnost. Důvěryhodnost manažerů nikdy nebyla tolik důležitá pro úspěch celého podniku. Kromě toho, že je základem efektivního vůdcovství, umožňuje důvěryhodnost manažerům zapojit a motivovat zaměstnance k výjimečným výkonům. Avšak důvěryhodnost je dnes prchavá. 66 % respondentů jedné studie uvedlo, že manažeři mají s důvěryhodností problém. Může se manažer naučit být důvěryhodnější? Ano. Personalisté a trenéři by měli zajistit, aby podniková školení schopnosti budování důvěryhodnosti v manažerech zakořenila. Důležitými prvky jsou: poznání sebe sama, důslednost a zásadovost, kompetentnost, starost o druhé, účast a zájem, nasazení a vytrvalost v plnění závazků.

-ba-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine