Učíme se pracovat s hlasem

Ilustrační snímek

Jestliže oči bývají nazývány okny do duše, lidský hlas by mohl být hudbou, která vychází z téhož místa. Hlas zastupuje lidskou osobnost v řadě situací, kdy nemůže být fyzicky přítomna. Stejně jako například barva očí nám byl dán, můžeme s ním však dále pracovat. Práce s hlasem je důležitá zejména pro ty, kteří se chystají vystupovat na veřejnosti. Vyžaduje trpělivost při opakování a disciplínu. Pokud se chcete přesvědčit o kvalitě svého hlasu, zkuste něco nahlas číst a zaznamenat na pásek.

- Četli jste moc rychle na úkor srozumitelnosti slov?

- Dýchali jste přirozeně?

- Snažili jste se znít profesionálně jen proto, že jste se natáčeli?

- Usilovali jste o imitaci hlasového projevu někoho jiného?

- Vyslovovali jste správně souhlásky i samohlásky?

Veřejné vystupování si žádá hlas, který bude znít bohatě, odlišně a příjemně. Strach má často na hlasový projev velký vliv a potlačuje tak přirozenou osobnost řečníka. Důležité je proto neustále hlasové schopnosti rozvíjet, aby posluchačům bylo příjemné nejen, to co jim říkáme, ale i to, jak to říkáme. Toto je několik tipů pro posílení osobitosti hlasu:

- Stůjte vzpřímeně, abyste mohli zhluboka dýchat a lépe modulovat.

- Mluvte uváženě a snažte se nastavit hlasitost tak, aby mírně převyšovala běžný konverzační tón.

- Ve velké místnosti mluvte tak, jako byste mluvili k osobě, které je od vás nejvíce vzdálena.

- Dělejte pauzy a dříve než začnete mluvit, přehrajte si v mysli následující věty.

- Vyhýbejte se kouření a pití kávy. Před vystoupením se napijte vlažné vody.

- Budete-li používat techniku, vždy ji předem vyzkoušejte.

- Dýchejte přirozeně a pravidelně.

Častěji se poslouchejte. Můžete například zaznamenávat své projevy a sledovat své výkony na videu. Pracujte na zdokonalování výslovnosti, rytmizaci a členění řeči.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher