Tři pilíře rozvoje vůdcovství

Organizace dosahují úspěchu, když dokáží identifikovat, rozvíjet a udržet talentované vůdce. Profesoři W. Earl Sasser a Das Narayandas z Harvard Business School vymezují tři základní body rozvoje vůdcovství.

- Talent poskytuje organizacím klíčovou konkurenční výhodu. Vyžaduje však manažery a procesy, které jej dokáží identifikovat.

- Velké a malé firmy mají v rozvoji talentů větší výhodu. Střední podniky však mají problémy s identifikováním talentů, protože jim často chybí potřebná infrastruktura a lidské zdroje.

- Skutečné vůdce odlišuje od ostatních flexibilní styl řízení ve snaze plnit výzvy globální ekonomiky, rychlé komoditizace a vysoce konkurenčních prostředí.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge