Tichá řeč vůdců

Stále se zjišťuje více informací o tom, jak řeč těla ovlivňuje sdělení, které se lidé snaží svým projevem předat. Evoluční psychologický průzkum přichází s tím, že lidský mozek je naprogramován, aby reagoval na neverbální signály, i když si většina lidí tento proces neuvědomuje.

Podle studie Dr. Alberta Mehrebiana z americké UCLA se moci slov přisuzuje pouhých 7 % z celkového projevu. Mnohem důležitější je výraz tváře (55 %), tón (38 %) a další formy řeči těla. 

Všichni lídři vyjadřují svými gesty, mimikou a využíváním prostoru nadšení a jistotu stejně jako aroganci, lhostejnost a nelibost. Pokud chce být taková osoba vnímána jako důvěryhodná a otevřená, musí myslet za rámec své řeči a uznat důležitost neverbální komunikace.

Pro lídry je zvlášť důležité, aby komunikovali souhlasně – tj. sjednotili mluvené slovo s řečí těla tak, aby podporovala dané sdělení. Když je v této oblasti konflikt, lidé budou zmatení a takové smíšené signály mají negativní vliv na výkonnost a téměř znemožňují budování důvěry.  

Neverbální komunikace také hraje kritickou roli pro zajištění toho, že pracovníci opravdu dostanou a pochopí klíčová sdělení. Pokud se lídr chystá hovořit o nových iniciativách, zásadních změnách, příležitostech, nebo si přeje sdělit špatné zprávy, radou autora příspěvku je, aby to udělal osobně. Vystoupení zpoza pultu mluvčího, čelit publiku s patřičným vizuálním kontaktem, uvolněné a přirozené pohyby, otevřená gesta a ukazování dlaní jsou příklady tichých signálů důvěryhodnosti a otevřenosti.

Řeč těla je však víc než jen řada technik. Je také reflexí vnitřního stavu člověka. Když se někdo pokouší řídit své emoce, je větší pravděpodobnost, že ty opravdové „uniknou“ neverbálně.

Pokud někoho nezajímá (nebo nevěří) něčemu, co říká, jeho gesta jsou automaticky letargická a omezená. Naučit se sjednotit řeč těla s verbálním projevem je jen jednou stranou neverbální mince. Druhou je schopnost přesně číst neverbální signály zaměstnanců a členů týmu.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations