Studie: Vliv vzdělání výkonných ředitelů na výkonnost firem

Ilustrační snímek

Skutečnost, zda výkonný ředitel společnosti je, či není nositelem titulu z přední americké univerzity, nemá žádný vliv na dlouhodobou výkonnost firmy. Tak by se dal ve stručnosti shrnout výsledek studie americké University of New Hampshire s názvem CEO Education, CEO Turnover, and Firm Performance.

Studie analyzovala vztah mezi vzděláním výkonných ředitelů, jejich fluktuací a výkonností firmy. Zvláště se zajímala o to, jakou roli hraje vzdělání v rozhodování firmy o nahrazení současného výkonného ředitele a výběru nového, a také o to, zda vzdělání výkonných ředitelů výrazněji ovlivňuje výkonnost firmy. Zmapovala téměř 15 tisíc hodin zkušeností výkonných ředitelů a více než 2600 případů fluktuace výkonných ředitelů v letech 1992 až 2007.

Ukázalo se, že v otázce rozhodování firmy o nahrazení výkonného ředitele nehraje jeho vzdělání nijak významnou roli. Výkonní ředitelé se špatnými výkony se nahrazují bez ohledu na vzdělání. Při výběru nahrazujícího výkonného ředitele však již vzdělávání svou roli hraje. I když například firma propustí výkonného ředitele s titulem MBA za špatnou výkonnost, představenstvo stále hledá nástupce s titulem MBA.

Přijetí nového ředitele s titulem MBA pak vede ke krátkodobým zlepšením v provozní výkonnosti organizace. Výrazný systematický vztah mezi vzděláním výkonného ředitele a dlouhodobou výkonností firmy však studie nenalezla.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise