První kroky finančního ředitele

Skip Sorenson má jen velmi málo času. Před několika týdny nastoupil na pozici finančního ředitele americké společnosti Vought Aircraft Inc. a připravuje se na první vystoupení před členy představenstva. Dříve pracoval jako divizní kontrolor v počítačové firmě a ředitelem je tedy poprvé. Přesto promluvil ke čtenářům CFO Magazíne, aby je seznámil s tím, jak se k profesi finančního ředitele postavit. V první řadě zdůraznil, že za své sebevědomí a první úspěšné kroky vděčí odborníkům, s nimiž až doposud pracoval. Působení profesionálních kolegů a nadřízených je třeba si vážit v každém povolání.

Existují samozřejmě oblasti, ve kterých se nový finanční ředitel nemůže orientovat, proto je třeba obrátit se kromě dosavadních zkušeností z praxe i na odbornou literaturu. Pomůže také členství v profesionálních organizacích a spolupráce s jejich členy. Toto je několik dalších zásad pro novopečené finanční ředitele:

- Pojistěte se. Nejprve je třeba věnovat pozornost peněžnímu toku, ukazatelům výkonnosti a pojistným smlouvám.
- Zbavte se seznamu úkolů. Ředitel by se měl věnovat prioritám (viz výše), ostatní úkoly by měl delegovat. I když je nutné začít se ihned věnovat peněžnímu toku, bankovní reference mohou připravovat podřízení.
- Vyjděte mezi lidi. Přesto (nebo právě proto), že jsou finanční ředitelé považování za typické extroverty, měli by být schopni opouštět své kanceláře a budovat vztahy se zaměstnanci, dalšími manažery, auditory a jinými firemními poradci.
- Řiďte své manažery. Ve funkci ředitele jste odpovědní za pokračující rozvoj svých podřízených.

-kk-
Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com