Proč hodnotit rozvoj vůdcovství?

Hodnocení je často přehlíženou nebo špatně využívanou součástí procesu rozvoje vůdcovství. Přitom může přinést mnohá poučení a nasměrovat do budoucnosti. Jde o proces sběru a synteze informací. Spolu s tím, jak stoupá objem investic do rozvoje vůdcovství, je potřeba správného hodnocení stále důležitější.

Rozvoj vůdcovství je velmi složitý proces. Hodnocení mu může prospět v řadě faktorů:

- Vyjasní a zdokumentuje výstupy. Pomůže lépe pochopit, co funguje a co ne.

- Soustředí pozornost. Vymezí potřebné vůdcovské dovednosti a soustředí pozornost na kritické otázky jejich rozvoje.

- Podpoří pokračující učení. Optimalizuje rozvojový program, nabízí více perspektiv.

- Ovlivní budoucí jednání a rozhodování. Zřetelněji ukáže, jak firma těží z rozvoje vůdcovství. Pomůže tak rozhodovat o budoucím jednání.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership