Proč by podnikatelé měli číst básně

Ilustrační snímek

Se slovy básník a podnikatel se málokdy setkáme v jedné větě. A dokonce se tato slova často nepotkávají ani v rámci jednoho odstavce. Obvykle ani nečekáme, že by se citlivost básníků mohla někdy setkat s logikou byznysmenů, která je ostrá jako břitva. Nakonec i Rimbaud se přece vzdal básní proto, aby začal svou vlastní obchodní činnost. Nicméně existují lidé, kteří v sobě vzácně pojí přednosti obou – byznysu i poezie. Jedním z nich je Felix Denis, zakladatel časopisu Maxim a několika dalších úspěšných projektů.

V článku věnovaném tomuto výjimečnému podnikateli, který měl sklony k poetickému psaní, se web bmmagazine.co.uk rozhodl podělit o několik myšlenek o vztahu světa poezie se světem obchodu a podnikání.

Tvrdá práce

Existuje sloka od H. W. Longfellowa (ze sbírky Žebřík sv. Augustina), která říká, že úspěšní lidé, lidé, kteří něco znamenali, nedosáhli úspěchu zničehonic. Právě naopak – museli dřít a prokázat velkou snahu a píli, jinak by svých úspěchů nikdy nedosáhli.

The heights by great men reached and kept

We’re not attained by sudden flight,

But they, while their companions slept,

We’re toiling upward in the night.

(„Výšiny dosažené výjimečnými muži nebyly výsledkem náhlého vzletu, ale jejich soustavné dřiny – zatímco ostatní spali.“)

Těchto několik slov to docela dobře shrnuje. Úspěšní podnikatelé přistupují k práci neúnavně a rádi si přivstanou, aby měli extra čas na práci a aby je nikdo nerušil.

Obavy

Jiná báseň zmiňovaná v článku se zabývá dalším tématem, které je pro podnikatele dobře známé. Je to báseň o obavách ze selhání. Podobná tématika může být pro mnoho podnikatelů, především pro ty začínající, velkou inspirací. V byznysu totiž každého čeká mnoho hrůz a hrozeb, kterým musí čelit – například cash flow a tlak konkurence, abychom zmínili jen některé. Houževnatý podnikatel ale dokáže ovládnout svůj vlastní osud tím, že spoléhá na své kalkulace a pečlivé uvážení situace. Správná rozhodnutí a jednání, která z nich vyplývají, jsou úspěšnému podnikateli vlastní. A stejně tak i v poezii se o překonávání těžkostí a strachu často básní.

Neustálá změna

Další podnikatelské téma, které se skvěle zobrazuje v básních například Edgara Allana Poea je téma neustálé a rapidní změny. Jeho báseň „Sen ve snu“ je přesně o těchto změnách. Nic netrvá věčně a dnešní podnikatelské strategie se musí vyvíjet a adaptovat rychlým tempem.

-jk-

Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters