Přemýšlíte, jak zapracovat na svých manažerských znalostech? Studium US-MBA může být zajímavým prostředkem, jak toho docílit. A to v jakémkoli odvětví.

Na vedoucí pracovníky jsou neustále kladeny vysoké nároky a jsou vystavováni novým situacím, kdy se od nich očekává jejich perfektní zvládnutí. Dobře vzdělaný a informovaný manažer tak v dnešní době získává konkurenční výhodu na trhu práce. Pokud jako manažer/ka zvažujete, jakou cestou se vydat k rozšíření Vašich obzorů, znalostí, dovedností a sítě kontaktů, inspirujte se příběhem Ing. Tomáše Kocura, MBA, jednoho z absolventů US-MBA studia na VUT v Brně.

Tomáš Kocur, Repromeda

Jedním ze závažných problémů naší současné společnosti je neplodnost. S tímto negativním trendem svádí každodenně souboj desítky center asistované reprodukce v celé České republice. Já mám to štěstí, že již několik let mohu být součástí týmu jednoho z nich – kliniky a laboratoře reprodukční genetiky Repromeda.

V této společnosti mám na starosti obchod a spolupráci s jinými odbornými subjekty. V mé práci mi pomáhá vzdělání genetika a biotechnologa, nicméně kromě odborných znalostí je pro každého manažera velmi důležité rozvíjet a zdokonalovat se i v dalších oblastech jako je komunikace, vedení nebo finance. Proto když jsme se přibližně rok před začátkem mého US-MBA studia bavili s majiteli společnosti, zda bych měl zájem o další vzdělávání, výběr některého z MBA programů se vysloveně nabízel.

Rozhodující je spolupráce se zahraniční univerzitou

Ve chvíli, kdy člověk začne hledat, jaké jsou k dispozici možnosti, zjistí, že variant je celá řada. Já jsem se nakonec, mimo jiné i díky výborné osobní referenci, rozhodl pro US-MBA program na VUT v Brně, který je zaštítěný americkou University of St. Francis z Illinois. Při rozhodování mě přesvědčila velmi lákavá kombinace praktického víkendového studia, zkušených lektorů, anglického jazyka v rámci výuky, akreditace tohoto programu akreditační agenturou ACBSP a v neposlední řadě již zmíněné doporučení člověka, který tento program úspěšně absolvoval.

Studium předčilo mé očekávání. Ve všech směrech.

Průběh US-MBA studia byl zcela odlišný od jakéhokoliv předchozího vzdělávání, které jsem absolvoval. Představy a očekávání, která jsem před začátkem měl, a cíle, se kterými jsem do programu nastupoval, vycházely právě z předchozích zkušeností ze studia na VŠ.

Realita zde byla nicméně jiná. Nebylo nutné memorovat, načítat velké množství článků a hodiny a hodiny studovat a připravovat se na testy nebo zkoušení. Učení probíhá formou přednášek a diskuzí, na které navazují praktická cvičení, prezentace před ostatními, modelové situace a jejich řešení ve skupině a další aktivity. Tato část výuky kromě faktických znalostí, analýzy a kritického myšlení stimuluje rozvoj měkkých dovedností, což s odstupem času považuji za jednu z hlavních předností studia.

Na výuku s lektory přímo na univerzitě pak navazují seminární práce. Ty samozřejmě vyžadují velké množství osobního času, ale díky nim má člověk možnost vyčlenit si energii a prostor na to, aby se zamyslel a rozebral si nejrůznější situace uvnitř společnosti, ve které pracuje. Dostane k nim navíc názor a hodnocení od odborníků z praxe.

Vše je o lidech

Dobrý koncept je jedna věc. Bez kvalitních lidí by nicméně studium nedávalo smysl. Věřím, že opravdu rozdílovým faktorem jsou lektoři z University of St. Francis. Jedná se o velké profesionály s bohatými zkušenostmi z TOP manažerských pozic. Jejich styl výuky je odlišný a velmi motivující. Díky doplnění o moduly s kvalitními českými lektory v předmětech, kde výuka amerických profesorů není možná, pak studium umožňuje učit se od odborníků napříč všemi oblastmi manažerské práce.

Tento obor si vybírají studenti z nejrůznějších odvětví a na rozdílných pozicích. Naprosto automaticky a přirozeně je tak možné přejímat zkušenosti, návyky a styl od kolegů spolužáků. S těmi se navíc člověk během tří semestrů výuky velmi sblíží a tým, kterého je pak součást mu pomáhá celým studiem projít snadno a příjemně.

Výsledek člověk ocení okamžitě i zpětně

Jsem přesvědčený, že studium US-MBA bylo zásadním momentem pro můj budoucí pracovní rozvoj. Bezprostředně po ukončení studia jsem se v rámci Repromedy posunul na pozici obchodního ředitele a myslím, že také v budoucnu budu z nabytých zkušeností těžit. I díky US-MBA programu tak dnes mohu ve společnosti Repromeda zlepšovat obchodní strategii a péči o zákazníky a přispívat tak k úspěšnějšímu souboji s nepřítelem, který se jmenuje neplodnost.