Předurčete svému projektu úspěch

Vždy, když se pouštíte do nového projektu, musíte počítat s tím, že vás to bude stát mnoho úsilí a prostředků. V prvním případě si musíte stanovit základní otázky, které se týkají sestavení týmu, který bude pod vaším vedením na projektu pracovat, a seřazení priorit, kterých chcete postupně dosáhnout.

Snažte se vyvarovat toho, abyste do projektu skočili po hlavě. Před začátkem každého projektu si musíte odpovědět na pár otázek.

  • Jaký je cíl projektu?
  • Jaký máte k dispozici rozpočet?
  • Jaké máte potřebné zdroje?
  • Do kdy přesně je třeba projekt dokončit a odevzdat?
  • Jaké jsou předpokládané zisky? 

Také si zjistěte, jak důležitý je celý projekt pro firmu. Z toho bude vyplývat, jaký důraz bude na vaší práci kladený. 

Než začněte sestavovat tým, napište si obecně seznam lidí, kteří by se vám hodili a poté si je konkrétně dohledejte.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk