Předností studia MBA na FP VUT v Brně je spolupráce s americkou University of St. Francis

Pokud cítíte potřebu rozvinout své manažerské schopnosti ještě o pořádný kus dál, zkušenosti nejen amerických lektorů vám k tomu určitě pomohou.

David Molin, Předseda představenstva Kovona System, a.s.

Jakožto absolvent Fakulty strojní VUT v Brně jsem se postupem času během svého kariérního růstu dostal do situace, kdy jsem potřeboval prohloubit znalosti z oblasti ekonomie a vedení společnosti. Jako nejpřínosnější řešení s ohledem na mé potřeby jsem vyhodnotil MBA studium.

Mezi jednotlivými institucemi nabízejícími tento typ studia jsem vybíral téměř rok, kdy jsem postupně mapoval dostupné programy jak v České republice, tak v zahraničí. Nakonec jsem se rozhodl pro studium US-MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.

Pro studium v Brně mě přesvědčila spolupráce FP VUT s americkou University of St. Francis Joliet, Illinois – téměř polovina předmětů je přednášena právě lektory z této univerzity. Pro mě osobně byla nejpřínosnější zejména možnost získat rady a zkušenosti od těch amerických lektorů, kteří mají dlouholeté zkušenosti z působení na vysokých manažerských pozicích velkých společností.

Při samotném studiu mě nejvíc zaujal způsob vedení výuky. Ten byl na jednu stranu náročný z pohledu potřeby zpracování písemných prací z každého absolvovaného předmětu, na stranu druhou, byl velmi přínosný, protože jsem téměř každý úkol zpracovával na základě reálných dat z mé společnosti.

Velmi jsem ocenil, že čas, který jsem věnoval svým pracím, byl nakonec účelně využit pro řešení současných problémů v naší společnosti. Nejvíce mě zaujala práce amerických lektorů, kteří vyučovali na základě reálných situací, dat a informací ze skutečného „business života“ společností a nikoliv na základě teoretických pouček. Mnohé podklady, které jsem získal během výuky, jsem již využil ve své manažerské praxi.

Oceňuji, že vedení školy neopomnělo ani fázi přípravy na výuku. Před zahájením samotného MBA studia jsme dostali možnost absolvovat intenzivní kurz angličtiny zaměřený na obchodní angličtinu. Oživili jsme si slovíčka, navykli si na celodenní komunikaci v cizím jazyce a současně jsme již navázali první kontakty ve skupině. To vše nám usnadnilo nástup do výuky s lektory z University of St. Francis.

Škola však není jen studium. Během roku a půl získáte řadu kontaktů nejen na kolegy ze své skupiny. Díky vzájemnému propojení předmětů v druhém a třetím semestru budete mít možnost konzultací také s dalšími kolegy z jiných společností.

Studium MBA na FP VUT v Brně je tou pravou výzvou pro všechny, kteří chtějí své schopnosti a vědomosti posunout dál.

Studium US-MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně