Píšete tyto české zkratky správně?

Žijeme v rychlé době, co není hned, je pozdě, co není jednoduché a efektivní, je odsouzeno k zapomenutí… Dobře, snad to není až tak dramatické, ale faktem zůstává, že lidé často spěchají, jak v pohybu, tak v komunikaci, a to dokonce i v té psané. A pomocí zkratek, zkratkových slov a značek se dá ušetřit spoustu času a koneckonců i místa na papíře.

Jazyky

Otázkou je, jestli je náš text pouze „efektivní“, nebo je zároveň i srozumitelný a zda při tom ctí pravidla českého pravopisu. Níže uvádíme 5 příkladů zkratek (a jim podobných, viz výše), v jejichž psaní Češi často chybují. Jak jste na tom Vy?

  1. Víte, co je to značka? Pro dnešek máme na mysli „zkratky s ustáleným grafickým obrazem, písmena z cizích abeced a zvláštní nepísmenné grafické znaky“. Co si pod tím představit? Tak třeba m, ks, , %, HCl apod. Na první pohled je jasné, jak se píšou, že? Na co si tedy dát pozor? Za značkami se nikdy nepíše tečka (teď samozřejmě nemyslíme interpunkci ve větě), malá a velká písmena jsou jasně daná. Také se hodí vědět, že jsou odděleny mezerou, takže správně se píše 30 m, 15 % - až na výjimky! Těmi výjimkami jsou případy, kdy se pomocí značek vyjadřuje přídavné jméno, např. 5% roztok nebo 5procentní roztok.
  2. Společnost s ručením omezeným (a další varianty obchodních společností) si člověk rád zkrátí pomocí zkratek s. r. o., a. s., v. o. s. atd. Může to však být ošemetné. Jak neudělat chybu? Správný zápis počítá s malými písmeny (první písmena zkracovaných slov) následovanými tečkou a oddělenými mezerou. V případě s. r. o. existuje více variant: již zmíněná s. r. o., dále spol. s r. o. a s. s r. o. Bez tečky, ale stále s mezerou, se zde píše pouze předložka „s“, která se v prvním případě úplně vypouští. A ještě jeden bonbónek: správně je vždy varianta, kterou má firma zapsanou v obchodním rejstříku, i kdyby byla bez teček, bez mezer a vůbec úplně špatně.
  3. Dál tady máme např. zkratky ustálených slovních spojení tj., mj., atd., apod., aj. Přestože se jedná o složeniny z více slov, píšeme je dohromady a s tečkou na konci. Před posledními třemi jmenovanými se nepíše čárka, jedná se totiž o pokračování několikanásobného větného členu, připojeného spojkou „a“.
  4. Za jakými zkratkami se tedy vlastně tečka nepíše? Některé zkratky vznikly spojením prvního a posledního písmene (nebo několika písmen) daného slova. Příkladem je třeba fa (firma), (paní) nebo fce (funkce). Ty zůstávají vždy bez tečky.
  5. A co oblíbené „viz“? Zde dělá chybu většina lidí. Věří totiž, že jde o zkratku. Ale v tom se právě mýlí! Zapamatujte si, že „viz“ je ve skutečnosti rozkazovací tvar slovesa „vidět“, proto sem žádná tečka nepatří.

Zkratky jsou rozhodně efektivním nástrojem (především) v psané komunikaci. Přesto všeho moc někdy škodí. Pro správnost a srozumitelnost jakéhokoli sdělení je důležité, aby použité zkratky byly jasné a jednoznačné (a k tomu přispívá i správný pravopis!) a aby se v textu vyskytovaly v přiměřené míře. Čtenář tak bude schopen plynule přečíst text a porozumět mu tak, jak to jeho autor zamýšlel. A o to přece jde, ne?

Pomohl Vám tento článek ujasnit si základní pravidla v psaní zkratek? Jaké zkratky dělají problémy Vám?

A jsou to pouze zkratky, co nás trápí? Otestujte si svou češtinu a sami hned uvidíte, příp. na své češtině zapracujte v některém z kurzů češtiny pro Čechy.