Osobní poradenství v otázkách kariéry

Zejména v USA se začalo v poslední době rozvíjet osobní poradenství (tzv. koučing) zaměřené na otázky kariéry. Osobní poradci pomáhají lidem zdokonalovat své silné stránky, zbavit se špatných návyků a tak lépe obstát ve svém dalším profesním životě.

Osobní poradenství je postaveno na vztahu poradce a osoby, která jeho služby využívá. Člověk, který vyhledá služby osobního poradce, však musí být ochoten se změnit a naučit se něco nového. Vnitřní motivace je velmi důležitá. Náplň práce poradce se odvíjí od konkrétních potřeb člověka, kterému své služby poskytuje a poradci bývají obvykle úzce specializovaní (např. pouze na řešení finančních otázek).

Osobní poradci v otázkách kariéry mohou být nápomocni lidem, kteří pracují v oddělení lidských zdrojů, ale nejen jim. Poradenství je velmi flexibilní – člověk si může najmout poradce pouze na krátkou dobu nebo třeba na rok. Pomáhají řešit například problémy s rasismem na pracovišti, náhle vzniklé komplikace apod.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning