Nic než cirkus

Máte pocit, že by bylo jednodušší pracovat v cirkuse, než zastávat manažerský post? Řadu manažerů napadá, že by spíše dokázali žonglovat několika věcmi nad svou hlavou, než řídit restrukturalizaci, snižování stavů, snižování nákladů, outsourcing nebo implementaci nového informačního systému. Jak se k takovým situacím postavit?

Nejprve je třeba vytvořit si perspektivu. Znamená to zamyslet se nad vlastními pocity a používat emoční inteligenci. Dalším krokem je určení principů. Jde o to uvážit, jak konkrétní hodnoty manažera zapadají do organizačních hodnot a jak je dokáže dodržovat i v kritických situacích a pod tlakem. Nakonec je třeba vymezit si priority. Zde opět hrají roli hodnoty. Priority je třeba spojit s organizačními. Ztotožňujete se určitě s organizačními hodnotami? Jste ochotni postavit se za ně a bojovat za ně?

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher