New Horizons Praha nabízí jako první tréninky IAPP pro odborníky na ochranu dat

Už v květnu začne platit obecné nařízení GDPR na ochranu osobních údajů. Řada organizací bude muset mimo jiné stanovit osobu tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) zodpovědného za vedení interní agendy ochrany dat v souladu s nařízením. International Association of Privacy Professionals (IAPP) zároveň odhaduje, že během pár měsíců vznikne celosvětová poptávka po více než 75 000 datových expertech.

Ilustrační snímek

I přesto, že nové evropské nařízení přesně nedefinuje profesní požadavky jmenovaného pověřence, samotná funkce a rozsah odpovědnosti předurčuje očekávaný rozsah kompetencí. Kvalifikovaný pověřenec by měl mít především znalost národní a evropské legislativy, detailní vědomosti o GDPR a praxi v oblasti ochrany osobních údajů včetně znalosti procesů s nimi spjatých a technického zabezpečení dat. Bez ohledu na to, zda je zaměstnancem společnosti či externím poskytovatelem služeb, měl by mít navíc znalost oboru působnosti firmy a jejího chodu.

Jsou na to vaši budoucí DPO ale i další zainteresovaní lidé připraveni?

Připravte se na GDPR s New Horizons Praha

Autorizované tréninkové středisko New Horizons Praha nabízí jako první na českém a slovenském trhu možnost získat profesní certifikace IAPP v oblasti datové bezpečnosti.

IAPP je největší globální síť profesionálů v oblasti informační bezpečnosti, která je akreditována podle celosvětově uznávaného zlatého standardu ANSI/ISO. Od roku 2000 poskytuje svým členům informační podporu, nabízí jim exkluzivní know-how a pomáhá definovat oblast ochrany a práce s daty.

„Nejvhodnější certifikací pro DPO je kombinace certifikátu Certified Information Privacy Professional (CIPP/E) a Certified Information Privacy Manager (CIPM) od IAPP. (Oxfordský akademický časopis International Data Privacy Law)

Data Protection Officer (DPO) Training Bundle od IAPP představuje čtyřdenní tréninkový blok skládající se ze dvou nezávislých kurzů:

  • Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E);
  • Certified Information Privacy Manager (CIPM).

Absolvování obou kurzů zároveň maximálně připraví účastníky na jejich budoucí roli pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO). V rámci obou tréninků na posluchače čeká celá řada scénářů z rozmanitého podnikatelského prostředí a v průběhu každého dne získají užitečné tipy a konkrétní nástroje rovnou využitelné v praxi. Tréninky účastníky připraví k certifikační zkoušce zakončené udělením mezinárodně uznávaného certifikátu IAPP.

Tréninkový program Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) má za cíl seznámit účastníky se základními evropskými a národními zákony na ochranu dat a stejně tak s osvědčenými postupy, jak tuto legislativu aplikovat na firemní standardy. Absolventi tohoto kurzu získají na praktickém základě přehled o evropském modelu ochrany dat včetně klíčové terminologie a povědomí o správě dat při přeshraničních datových tocích.

Kurz je určen všem budoucím DPOs, HR specialistům, právníkům a všem profesionálům, kteří s důvěrnými daty zaměstnanců, zákazníků nebo dalších zainteresovaných osob ve společnosti pracují.

Tréninkový program Certified Information Privacy Manager (CIPM) se zaměřuje na vlastní implementaci procesů ochrany dat v rámci organizace z manažerského úhlu pohledu. Cílem je účastníky naučit, jak nastavit a spravovat procesy na ochranu dat v rámci své organizace bez ohledu na její obor nebo právní formu podnikání.  Absolventi kurzu získají znalosti, jak nastavit procesy a využít technologie pro zabezpečení oblasti ochrany dat v rámci své společnosti.

Kurz je určen nejen budoucím DPOs, ale zejména vedoucím pracovníkům v oblasti informační bezpečnosti, auditorům nebo právním poradcům firem.

Každý z absolventů některého z tréninků IAPP pod hlavičkou New Horizons se zároveň automaticky stává členem asociace a její komunity čítající tisíce profesionálů. Má možnost účastnit se webinářů, workshopů a konferencí asociace a získá přístup k jedinečné databázi obsahující užitečné nástroje, výzkumy a další materiály pro efektivní správu dat své společnosti.

„Ochrana osobních údajů je něčím, co ovlivňuje každého z nás kdykoliv svěříme své osobní údaje podnikům nebo organizacím. Jsem nadšený, že můžeme nabídnout portfolio tréninků IAPP v oblasti ochrany dat také našim lokálním klientům," dodal závěrem Miroslav Kucka, generální ředitel společnosti New Horizons Praha.

 

Zjistěte si další podrobnosti ke kurzům CIPP/E a CIPM.