Nepodceňujme organizační kulturu

Článek se pomocí skutečného příběhu americké společnosti označované jako XYZ snaží odpovědět na otázku, proč se dobré manažerské myšlenky nedaří převádět do praxe. Zdůrazňuje přitom výraznou roli podceňování síly, kterou v sobě skrývá organizační kultura. XYZ je multimiliardová společnost vyrábějící velmi silné, potenciálně škodlivé a drahé produkty. Když s nimi zákazníci operují, nesmějí tyto produkty selhat.

XYZ je vysoce strukturovaně organizovaná. Zaměstnanci musejí dodržovat přesná pravidla a postupy. Management je autoritativní, direktivní a systematický, práce má silně funkcionální charakter a je pod důslednou kontrolou. V roce 1987 zřídila tato společnost zvláštní oddělení za účelem zvýšení rozvoje a efektivity organizace. Následujících osm let se pak neslo ve znamení nových manažerských nápadů původem od interních i externích konzultantů. Konzultanti trvali na tom, že dosavadní kultura podniku není efektivní ani moderní, nýbrž anachronistická a poškozuje lidi. Z jejich původních plánů se ale nakonec uskutečnilo jen málo a do konce roku 1996 museli všichni podnik opustit. Společnost na neuskutečnitelné plány vydala 30 miliard dolarů.

Všichni zúčastnění konzultanti byli zkušení profesionálové a měli dobrou vůli uspět. Dělali všechno proto, aby uspěly a totéž dělal i management společnosti. Proč se tedy úspěch nedostavil? Co se pokazilo? Článek to vysvětluje na základě čtyř základních faktů:

- Manažerské postupy za účelem zvýšení efektivity organizace je třeba začít u zacházení s organizací jako se živým společenským organismem.
- Dále je třeba určit, přizpůsobit se, pracovat a spojit konkrétní snahy se základní kulturou podniku.
- Zvolení postupy by měly být navrženy jako vstupní systémová perspektiva a zavedeny podle tohoto návrhu.
- Zvolení postupy je třeba spojit s celkovou strategií organizace.

**Datum vydání:** VIII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher