Názor 30 000

Současný stav manažerských soustav a firemní lexikon nejsou akceptovatelné. Nemůžeme se účastnit seminářů a konferencí a spokojit se s nasloucháním vyzkoušených manažerských technik, které fungovaly ve dnech dávno minulých a pokud je otestujeme, nejsou pro dnešní podmínky vhodné. Manažerské procesy potřebují být ve shodě s úrovní vědy a techniky a držet krok.

Zažili jste někdy situaci, že jste si uvědomili, že něco, co jste dělali jedním způsobem dlouhou dobu je najednou špatně? Takový pocit má Dr. Lojeská ze současných manažerských modelů. Praktiky průmyslového věku v dnešním digitálním již pro manažery nejsou smysluplným průvodcem.

Lojeská se zúčastnila mezinárodní konference, kde prezentující diskutoval o tom, jak uspořádat virtuální jednání, kterého by se účastnilo 30 000 nebo i více osob.

Bylo položeno několik tradičních otázek o zajištění takového setkání:

- Co musí organizátor udělat, aby setkání probíhalo efektivně?

- Jak zajistí, aby se každý účastník cítil angažovaný?

- Jak bude vést dialog?

Lojeská vstoupila do diskuze s úvahami, zda se v tomto měřítku ještě vůbec dá hovořit o setkání.

S přednášejícím se nakonec shodli, že setkání takového množství lidí on-line už nemůže být považováno za tradiční meeting. Je to spíše dočasné spojení tisíců dat, které přináší zcela nové možnosti. Vedoucí mohou například dávat velkému počtu zaměstnanců aktuální informace a získávat okamžitou zpětnou vazbu.

Další využití, se kterým se autorka článku setkala, bylo plánování zaměstnaneckých výhod. Bylo pořádáno velké on-line setkání zaměstnanců a ti hlasovali, jaké změny by si přáli.

Úkolem sloupku Lojeské, který se bude objevovat každý měsíc, bude začít nový dialog, který se bude snažit prověřit staré modely. Autorka povzbuzuje ke sdílení zkušeností a kladení otázek ohledně firemních praktik a modelů, které sloužily dobře v minulosti, ale nyní již nejsou vhodné.

-av-
Zdroj: CIO Insight - web pro vedoucí pracovníky - aktuální články, případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO Insight