Mladí poradci

V jedné americké firmě se velmi dobře osvědčil model obráceného (reverzního) poradenství. Ten funguje tak, že mladí zaměstnanci, kteří jsou zkušení v oboru informačních technologií, e-komerce a Internetu poskytují rady starším manažerům. Ti je na druhou stranu mohou naučit jiným dovednostem, např. komunikaci se zákazníky.

Pokud má model obráceného poradenství fungovat, musí se mladí zaměstnanci naučit trpělivosti a musí své rady omezit pouze na konkrétní témata. Pro vyšší vedení je také důležitá důvěryhodnost a respektování soukromí. Někdy je lepší, když mladší poradce není zaměstnán přímo ve firmě, protože se tak zamezí zbytečným pomluvám ze strany ostatních kolegů.

Mnoho podniků tento typ poradenství nedoceňuje, protože nemá k mladším zaměstnancům velkou důvěru – mají stále ještě v živé paměti krach virtuálních firem a domnívají se, že se tito lidé pouze snaží najít své místo někde jinde. Jiné firmy sice tento typ poradenství využívají, ale nenazývají jej poradenstvím. Pokud má obrácené poradenství fungovat, potřebuje ještě zdokonalit svou strukturu a cíle.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com