Mladí manažeři vs. starší manažeři

Studie společnosti Heindrick & Struggles, v jejímž rámci bylo v Německu dotazováno 300 topmanažerů, se zaměřila na srovnání mladších a starších lidí ve vedoucích funkcích. Manažeři ve věku od 30 do 39 let podle jejích závěrů častěji mění své zaměstnání, obor nebo firmu než jejich starší kolegové. Jsou také mobilnější a ochotnější stěhovat se z pracovních důvodů do zahraničí.


Mladší manažeři mají dále menší nedostatky ve vzdělání, přemýšlejí podnikatelsky a komplexněji hodnotí úkoly. Studie prokázala, že na místech topmanažerů se uplatňují zejména absolventi škol ekonomického a technického směru. Absolutorium humanitních oborů a práv je naopak pro manažerské funkce nevhodné. Vzdělání však není jedinou podmínkou úspěšného manažera. Firmy při výběru absolventů berou v úvahu i osobnost, věrohodnost, kreativitu a připravenost k vysokému pracovnímu nasazení.

-kk-

Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz