Manažerské čtení

Kniha Management - Teorie a praxe v informační společnosti, od autorů L. Vodáčka a O. Vodáčkové, nemá v domácím prostředí obdoby. Vychází z živého kontaktu s podnikatelskou praxí a jejími problémy a navíc je založena na obeznámenosti se světovou manažerskou literaturou. Mezi její přednosti patří i rozsah, který je zvládnutelný i při mimořádném časovém vytížení, a navíc je cenově dostupná i pro studentskou veřejnost. Dotisk čtvrtého, doplněného a rozšířeného vydání této knihy právě vychází v nakladatelství Management Press. Úvodní partie knihy jsou věnovány základům managementu, tj. vymezení základních pojmů a historickému vývoji „management science“ i jejího předmětu, významným manažerským teoriím, směrům a přístupům, resp. školám. Zvláštní pozornost je věnována klasifikaci manažerských funkcí.

Jednotlivé kapitoly přinášejí fundovaný a ucelený přehled příslušné problematiky z hlediska věcného i vývojového. Mimořádná pozornost je ve čtvrtém vydání knihy věnována vývoji manažerské teorie a praxe na přelomu tisíciletí, s důrazem na hluboké změny, které pro management přináší bouřlivý rozvoj informační společnosti, resp. „společnosti znalostí“. Úvahám o možnostech a výzvách rozvíjející se globální společnosti založené na znalostech dominuje zejména úloha tvůrčího vedení lidí a týmů s jejich intelektuálním kapitálem a svébytnou kulturou.

-ba-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny