Management jako román

Za největší a nejvýznamnější společenskou inovaci moderní doby bývá považován obor managementu. Management se uplatňuje ve všech oblastech lidského konání, byl a je hlavní hybnou silou revoluce produktivity, která se stala základem růstu bohatství a životní úrovně zejména západního světa. V řadě Knihovna světového managementu vyšla kniha amerických konzultantek Joan Magretta a Nan Stone s názvem *“Co je to management. Jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás“*. Přináší originální, moderní a ucelený pohled na obor managementu jako soubor teoretických poznatků, praktických nástrojů a realizačních technik a procesů, jež tvoří předpoklad efektivního fungování a výkonnosti organizací všech typů.

Ačkoliv autorky hovoří o základech managementu a zabývají se tématy, o nichž s oblibou píší realitě vzdálení teoretici, jejich práce je živá, srozumitelná a inspirující. Především proto, že příklady z praxe, skutečné příběhy ze života známých firem, nepoužívají jako ilustraci teorie, ale přímo ji na těchto příkladech vykládají. Kniha poskytuje shrnutí důležitých pojmů, jako jsou například vytváření hodnoty, podnikatelské modely, konkurenční strategie, pravidlo 80/20, kritéria výkonnosti či rozhodovací analýza, ale především ukazuje jejich praktický význam a praktické uplatnění. Významným způsobem přispívá ke zvýšení celkové „manažerské gramotnosti“, která lidem umožňuje vést produktivnější život, ať již na dráhu profesionálního manažera aspirují nebo ne.
-ba-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny