Lean metody v projektovém řízení

Pojem „lean production“ (štíhlá výroba) označuje metodiku řízení výroby, kterou vyvinula po 2. světové válce společnost Toyota. Jejím cílem je minimalizace plýtvání při maximálním uspokojování potřeb zákazníků. Dnes lze štíhlé principy uplatňovat nejen v řízení výrobního procesu, ale v rámci celé organizace – například při řízení projektů.

1. Soustředění na zákazníka

Začněte u toho, kdo je zákazníkem vašeho projektu – komu je určen a kdo z něj bude těžit. Jasně definujte zákaznickou hodnotu.

2. Odstranění zbytečností

Zbytečné je vše, co zákazníkovi nepřináší žádnou hodnotu. Hledejte, jak můžete dokončit svůj projekt v méně krocích. Žádejte členy svého projektového týmu, aby aktivně přicházeli s nápady, jak se zbavit zbytečností.

3. Práce s lidmi

Předpokladem úspěšného zavádění lean principů je pochopení, že jde v první řadě o lidi. Zapojujete své lidi do projektu? Zajímáte se o zpětnou vazbu? Vysvětlujete jim rozsah projektu a jeho hodnotu pro vaší organizaci? Děláte to, co říkáte, že budete dělat?

-kk-

Zdroj: Project Times - americký server a komunita z oblasti projektového řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Project Times