Konzultantův nářek

Všude se píše, že konzultant by si měl s klientem vytvořit pevný vztah. Jak ale postupovat, když to z jakéhokoli důvodu není možné? Někteří klienti jsou takoví, že konzultanti je začnou mít rádi teprve tehdy, když se jich zbaví. Článek přináší informace o tom, kdy je lepší se rozhodnout, že pro určitého klienta nemá cenu dále pracovat.

Nezávislí konzultanti se často setkávají s tím, že jejich klienti je „zneužívají“. Může nastat situace, kdy klient již nechce dále pracovat na konkrétním projektu, ale i nadále využívá konzultanta k službám, které nespadají do jeho oboru. Varovným příznakem by mělo být chování klienta – když například ruší některé fáze projektu nebo konzultantovi odepře přístup k informacím, na které má nárok a kontakt s důležitými osobami.

Naprosto nepřijatelné jsou etické prohřešky. Jakmile klient chce po konzultantovi, aby do své zprávy nezahrnoval určité kontroverzní informace, je načase vztah ukončit. Zde je totiž v sázce vlastní profesní důvěryhodnost konzultanta. V některých případech může neetické jednání klienta přerůst až v nelegální – i zde je namístě odstoupit od pracovní smlouvy. Všem konzultantům však autor radí – poslouchejte váš „vnitřní hlas“ – když vám na klientovi něco závažného vadí, zřejmě je lepší vztah ukončit.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com