Kdy a proč zvolit MBA studium, které je zaštítěné zahraniční univerzitou?

S každým vzděláváním se pojí ta správná doba, kdy se do něj pustit. Cílovou skupinou MBA studia jsou (nejen) manažeři na středních a vrcholových pozicích managementu, kteří cítí potřebu dalšího osobního rozvoje, potřebu doplnit chybějící znalosti, které rovnou využijí v praxi. MBA studium zažívá v poslední době rozmach a s rychle rozmáhající se globalizací roste i jeho význam. V rozhovoru s paní Klárou Jarchovskou, koordinátorkou US-MBA studia na VUT v Brně, se podíváme, pro koho je vhodné zvolit studium s garantem na zahraniční univerzitě a co od takového typu MBA programu studenti mohou očekávat.

Klára Jarchovská.

Kdo by měl zvolit MBA studium zaštítěné zahraniční univerzitou a proč?

Manažeři, kteří pracují v zahraničních korporátech a aspirují na práci v zahraničí, nebo na další práci v zahraničních firmách na území ČR, by měli dbát na to, aby jejich MBA vzdělání bylo celosvětově uznatelné. Toho docílíte tím, že zvolíte takový MBA program, který Vám jakožto absolventovi udělí diplom vydaný zahraniční univerzitou, kde je MBA považováno za regulérní magisterský obor. V ČR totiž MBA spadá pod celoživotní vzdělávání, proto ne každý MBA „diplom“ bude platný i v zahraničí.

Absolventi MBA programu na VUT v Brně získávají diplom vydaný a udělený přímo americkou University of St. Francis z Joliet. Co to pro ně znamená?

Tato otázka se pojí s tou předchozí. Originální diplom z americké univerzity našim absolventům zajišťuje právě mezinárodní platnost. Je to ten samý diplom, který dostávají studenti studující přímo na dané univerzitě v Americe. Abychom mohli našim posluchačům tento diplom zprostředkovat, znamená to, že musíme dodržovat požadavky kladené University of St. Francis, která se řídí pravidly akreditační asociace ACBSP. To je zároveň faktor, který zajišťuje kvalitu programu.

Kdy a proč zvolit MBA studium, které je zaštítěné zahraniční univerzitou?

Můžete v krátkosti popsat náplň a průběh studia MBA programu na vaší škole?

Program US-MBA trvá 1,5 roku (3 semestry) a výuka probíhá vždy 1-2 x za měsíc o víkendu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Studium obsahuje celkem 12 modulů, z nichž 50 % je vyučováno přímo lektory z partnerské University of St. Francis z USA, tedy v angličtině. Během studia posluchači pracují velmi interaktivně - učí se na reálných případových studiích, řeší aktuální problémy se zaměřením na firmu, kde pracují, zpracovávají skupinové i individuální projekty a následně je prezentují, hrají strategickou simulační hru (BSG). To probíhá se zaměřením na vše, co by měl manažer ovládat - rizika, strategii, finance, ekonomii, účetnictví atd.

CHCI STUDOVAT MBA

Polovinu vyučovaných modulů v programu absolvují studenti přímo s americkými lektory, kteří na Vaši školu dojíždějí. Jaký je jejich způsob výuky? Liší se oproti výuce českých lektorů? V čem konkrétně?

Američtí lektoři jsou většinou lidé z praxe, kteří mají zkušenosti s vedením jak firem, tak lidí a nyní se mimo pracovní záležitosti věnují i výuce. Jejich hodiny jsou proto velmi prakticky zaměřeny. Většinou bývají také nekompromisní ohledně deadlinů pro odevzdání zadaných úkolů.

Čeští lektoři více prokládají výuku teorií, což vhodně doplňuje celé portfolio vyučovaných předmětů. Neznamená to ale, že by jejich předměty byly pouze o teorii, to vůbec ne. Do výuky vhodně vkládají spoustu praktických úkolů a případových studií bližších českému prostředí. Navíc jsou jejich předměty na rozdíl od modulů vyučovaných Američany ukončeny ústní zkouškou, která je především diskusí nad vypracovanými esejemi, zaměřenými na dané téma a firmu, ve které posluchač pracuje.

Jak americký styl výuky hodnotí sami studenti?

MBA je manažerský program a posluchači očekávají, že se naučí něco, co budou moci ihned použít v praxi, což se jim s americkými lektory dostává. Proto hodnotí jejich výuku velmi pozitivně. V průběhu si sice sem tam postěžují na velmi intenzivní výuku s velkým množstvím úkolů, které musí zvládnout během krátké doby při práci, na konci se však shodují, že takové moduly jsou pro ně nejpřínosnější.

S kým se mezi českými lektory mohou studenti potkat?

Tím, že výuka probíhá na půdě Fakulty podnikatelské VUT, saháme do řad lektorů právě z této fakulty. Lektoři tak programu vytváří stabilní a kvalitní zázemí. Často do svých hodin zvou externisty a odborníky z praxe (někdy přímo i naše absolventy), čemuž jsme velmi otevření, protože výuka je díky tomu pestrá a ani chvilku není monotónní.

Mám jako student možnost také v rámci studijního programu vycestovat?

Ano, každoročně. Našim posluchačům nabízíme možnost vycestovat přímo na partnerskou University of St. Francis, která se nachází asi hodinu cesty od Chicaga. Američtí kolegové se o naše studenty při jejich návštěvě velmi dobře starají. Organizují pro ně výlety do Chicaga a okolí Joliet, komentované prohlídky amerických firem či institucí (např. CBOE, Home Run Inn Pizza atd.), nebo nákupy v nákupních centrech.

Během výjezdu je zároveň vyučován jeden z povinných amerických modulů, což nabízí ještě větší důvod do USA vycestovat. Samozřejmě myslíme i na ty, kteří nechtějí/nemohou do USA jet. Tito studenti pak daný modul absolvují online.

Kdy a proč zvolit MBA studium, které je zaštítěné zahraniční univerzitou?

Rozvíjíte dále komunitu absolventů po ukončení studia, respektive pomáháte jim udržovat si dále vzájemné profesní vazby užitečné nejen pro jejich profesní praxi?

Program US-MBA zatím nedisponuje přímo Alumni klubem, nicméně naši absolventi jsou pravidelně zváni na tradiční posezení při zahájení nebo ukončení každého semestru, či při promocích, kde mají možnost potkat své bývalé spolužáky i nové posluchače.

CHCI STUDOVAT MBA