Ještě že jsem sem šel!

Jistý manažer v článku popisuje své zkušenosti se studiem M.B.A. Každý měsíc, když splácel studentskou půjčku, přemýšlel, jestli absolvování školy řízení obchodu bylo správným rozhodnutím. Vychovával se ženou dvě děti a myslel na peníze, které by vydělal, kdyby se rozhodl studovat školu dálkově. Předtím, než se rozhodl pro studium M.B.A., prošel několika zaměstnáními i podnikáním. Uvědomil si, že miluje byznys a chce jít na obchodní školu. Nikoli kvůli potenciálním vyšším výdělkům, ale protože chce. Rozhodl se pro prezenční studium a později se ukázalo, že dobře udělal. Studentům dálkového studia často dělalo problém sladit zaměstnání s učením, byli více unavení a nesoustředění. Ačkoli bude splácet půjčku až do roku 2011, nelituje svého rozhodnutí.

Studium M.B.A. vyvážilo jeho mezery ve zkušenostech a dovolilo mu ucházet se o pozice v senior-managementu. Jeho názory jsou brány vážněji, má větší vliv, jako osobnost vyrostl. Samozřejmě se stal na trhu práce žádanějším zbožím. Velmi si zlepšil kritické myšlení a analytické schopnosti řešení problémů. Studium a následující roky mu přineslo i několik nepříjemných překvapení, ale v zásadě si myslí, že jeho rozhodnutí bylo správné. Studium naplnilo jeho očekávání, zjistil, že může rychle asimilovat nové informace a směle konkurovat většině ostatních lidí. Dalo mu hlubokou důvěru v jeho schopnosti řešit jakýkoli obchodní problém, což je neocenitelné.
-ba-
Zdroj: College Journal - Informace o studiu a práci pod záštitou The Wall Street Journal
Zobrazit přehled článků ze zdroje College Journal