Jak zvládnout profesionální prezentaci v angličtině

Prakticky každý manažer by měl dnes být schopen přednést prezentaci v angličtině. Představa vystoupení před důležitými lidmi, s nimiž budete mluvit cizím jazykem, však často vyvolává pocit nejistoty a frustrace i u velmi schopných manažerů. Většinou se obávají, že v angličtině mají nepřirozený či dokonce směšný přízvuk, nedokáží reagovat tak spontánně jako v rodném jazyce, a mohou tak působit hloupě. Samozřejmě je tu také ta obava, že jim nebude rozumět. Jak tyto obavy překonat a přednést skvělou prezentaci v cizím jazyce?

Ilustrační snímek

Server Harvard Business Review přinesl následující tři doporučení, jak získat větší sebedůvěru při prezentaci v angličtině.

1. Věnujte více času přípravě proslovu než slidů

Většina manažerů tráví mnohem více času pilováním vizuální stránky prezentace v PowerPointu než praktickým nácvikem přednesu. Nahlas si prezentaci často nezkoušejí vůbec, což je zásadní problém. Čím více si prezentaci prakticky vyzkoušíte, tím lépe si ji uložíte do dlouhodobé paměti. Budete pak cítit menší stres a dokážete mluvit spontánněji.

2. Neřešte přízvuk, pouze zpomalte

Uvědomte si, že i rodilí mluvčí angličtiny mají různé přízvuky. Důležitější než přízvuk je srozumitelnost řeči. Neznámý přízvuk může posluchačům dělat problém první dvě minuty, pak si na něj zvyknou. Zásadní však je, abyste nemluvili příliš rychle a vaše řeč nebyla rušena žádnými zbytečnými zvuky z okolního prostředí, které by mohly ztěžovat srozumitelnost. Na začátek prezentace proto zvolte jednoduchá slova a snažte se vyslovovat zřetelně.

3. Dělejte časté pauzy

Pauzy během prezentace poslouží vám i publiku ke krátkému odpočinku. Při poslechu cizího jazyka (případně rodného jazyka s cizím přízvukem) musejí posluchači více zapojovat své kognitivní schopnosti, aby mohli nejen porozumět, ale také si zapamatovat, co říkáte. Když tedy uděláte pauzu, odpočinete si nejen vy, ale i oni. V pauze se můžete napít vody, podívat se do poznámek nebo do publika. S publikem můžete i krátce promluvit o tom, zda vám rozumí.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review