Jak získat strategický vliv

Manažeři často ztrácejí motivaci spolu s tím, jak malý vliv se jim zdá, že ve svých firmách mají. Svůj omezený prostor si uvědomují i vyšší manažeři. Každý vůdce v organizaci však má potenciální možnost uplatnit svůj vliv v dané oblasti. Jak ale na to? Kate Beatty z amerického Centra pro kreativní vůdcovství (CCL) tvrdí, že jedním z nejlepších způsobů podporování změn, budování vlivu a kapacity pro strategický leadership je pokládání zkušebních otázek. Zhodnocení současného přístupu ke strategickému vedení ve vaší společnosti můžete začít níže uvedenými otázkami.

- Vyhodnoťte situaci, v níž se nacházíte. Jak často a detailně hodnotíte vaše konkurenční prostředí? Jsou informace o vaší strategické situaci shromážděné na jednom místě a dostupné všem, kteří by se měli znát?

- Ujasněte si, kdo jste a kam chcete dojít. Jsou aspirace vaší organizace jasné vám i ostatním? Jaké je vaše vize? Dokážete si představit svou ideální budoucnost?

- Zjistěte, jak dojít k vytýčenému cíli. Shodli jste se ve vaší organizaci jasně na dvou až třech základních předpokladech úspěchu? Rozvíjíte lidské a organizační možnosti za účelem rozvoje své strategie? Vzděláváte se?

- Vydejte se na cestu. Jak dobře jste dokázali skloubit jednotlivé taktiky se strategií? Kladete dostatečný důraz na dlouhodobé i krátkodobé cíle?

- Kontrolujte svůj postup. Využívá vaše organizace nějaký způsob měření výkonnosti? Jak si představujete udržitelné konkurenční výhody?

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership