Jak začít a ukončit veřejné vystoupení

Úvod a závěr představují stěžejní součásti každého veřejného vystoupení. Nelze přitom říci, která z těchto částí je důležitější. Spíkři by proto měli znát základní pravidla úspěšného zahajování a ukončování projevů.

Úvod vystoupení má čtyři hlavní cíle: získat pozornost, seznámit s tématem řeči, shrnout hlavní body a představit mluvčího jako důvěryhodného a upřímného člověka.

1. Vztáhněte téma k publiku. Ukažte, jak se jich osobně dotýká a proč je pro ně důležité. Zmiňte zajímavou, překvapující skutečnost nebo otázku. Citujte známou osobnost. Vyprávějte publiku příběh.

2. Jakmile získáte pozornost publika, představte téma svého vystoupení a hlavní body, o kterých budete mluvit.

3. Ukažte, že jste kvalifikovaní ke svému výstupu. Sdílejte zdroje své odbornosti a zkušeností. Dejte také najevo, že respektujete odlišné názory.

Závěr vystoupení je stěžejní proto, že je to to poslední, co publikum uslyší a udrží v paměti. Špatný závěr může zkazit i jinak dobrou řeč. Smyslem závěru řeči je zdůraznit nejdůležitější zmíněné body.

1. Shrňte hlavní body tím, že je zopakujete.

2. Vztáhněte závěr k úvodu své řeči tím, že odkážete na něco, o čem jste mluvili.

3. Zakončete svou řeč citací, která povede publikum k zamyšlení.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101