Jak uzdravit firmu

Nejprve je nutné si uvědomit, že je zde problém – jinými slovy, že byl zvolen špatný směr. Podle Douga Yakoly, seniorního partnera McKinsey’s Recovery & Transformation Services, mnoho manažerů takovou situaci nerozpozná. Pokud jste výjimečným manažerem, pak ji rozpoznáte. A poté můžete následovat těchto kroků, které firmě se špatným výkonem pomohou dosáhnout obratu.

1. Neupínejte se na jedinou definici firmy ve finanční tísni

Když je firma v nelehké situaci, obvykle jde o následek vícero důvodů, které jsou promíseny s externími faktory. Obtíže se mohou projevit mnoha znaky: pokles/negativní cash flow, klesající cena akcií, zmenšující se EBITDA nebo výrazné propouštění zaměstnanců, to je jen několik příkladů.

2. Musíte se odhodlat ke kritickému zhodnocení svých úmyslů a projektů

Někdy pomůže pouhá upomínka: pokud neuvidíme takové a takové výsledky do tohoto dne, přehodnotíme směr, kterým směřujeme. Obdobné upomínky usnadňují kritické zhodnocení minulých rozhodnutí. Nesmíte se dívat jen na provozní a tržní výkon, ale také na finanční ukazatele. Upomínka se tak může stát alarmem, který se spustí v případě, že výkon není tak dobrý, jak se očekávalo.

3. Využijte zpětné vazby, kterou vám může poskytnout představenstvo

Členové představenstva mají větší odstup, a proto si mohou všimnout některých znaků blížících se obtíží než vy. Zpětná vazba od nich může zafungovat jako včasné varování. Pokud jsou to opravdu nezávislí odborníci, kteří jsou ochotni kriticky přemýšlet o důležitých záležitostech, mohou vám ušetřit mnoho potíží.

4. Hotovost je základ

Které z investic ve vaší firmě generují hotovost? A které investice ji naopak vysávají? Odpovědi musí být co nejpřesnější. Úspěšný obrat se soustředí na tyto základní otázky. Abyste si udrželi přehled a dlouhodobou perspektivu, je nezbytné řádné monitorování a předvídání cash flow i kapitálových investic.

5. Vyhlaste „velkou změnu“

Vytvořte jednoduchou zprávu, kterou vyjádříte v několika odstavcích a upusťte od složitých výpočtů. Zpráva by měla být stručná, srozumitelná a vyvolat pocit naléhavosti. Poté za vámi budou vaši zaměstnanci stát.

Jsou tu i další kroky, které mohou pomoci vaší společnosti k tomu, aby se opět dostala do dobrého stavu. Během obratu potřebujete krizový způsob uvažování, protože bez něj se každá změna prosazuje těžko, neboť odpor proti změnám a všem rizikům, které s nimi souvisí, je obvykle značný. Pouze krize přinutí člověka jednat a zvážit všechny možnosti.

Další možností je upravit motivační schéma odměňování managementu tak, aby ti skutečně výkonní byli odměněni více než ti, kdo výkony nepodávají. Zbavte se manažerů, kteří nejsou schopni zavést nutné změny. Takový zásadní obrat je ale i vynikající příležitostí pro rozpoznání talentů, zjištění jejich individuálních potřeb a jejich zapojení do procesu změny.

-JK-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company