Jak uvažují výjimeční šéfové

Ilustrační snímek

Nejlepší manažeři chápou pracoviště, firmu, ale i pracovní týmy, úplně jinak, než většina vedoucích pracovníků. Podívejme se tedy na jejich úhel pohledu a nechme se inspirovat.

Podnikání není bojiště, je to zvláštní ekosystém

Průměrný šéf vnímá obchod a dění uvnitř firmy jako zápasy jednotlivých oddělení, boj s konkurencí apod. Výjimeční manažeři vše vidí jako symbiózu, ve které se firma musí naučit žít a růst. Snadno se pak přizpůsobí novým podmínkám, změnám na trhu apod.

Firma není stroj, je to společenství lidí

Ve většině firem je každý ze zaměstnanců jen ozubeným kolečkem velkého stroje. Výjimeční manažeři vidí společnost jako skupinu lidí, kteří mají vlastní myšlenky. Dokáže je spojit, aby šli společně za vyšším cílem.

Management není kontrola

„Uděláme to podle toho, co řekne šéf.“ Tak to chodí obvykle. Výjimeční manažeři však určí jen směr vývoje a nechávají zaměstnancům do značné míry volné ruce, aby cíle dosáhli po svém. Intervenují jen v naléhavých situacích.

Zaměstnanci jsou kolegové, nejsou to malé děti

Většina šéfů dává najevo, že zaměstnanec je mu podřízený, či dokonce je méněcenný. Výjimečný šéf jedná s každým tak, že mu dává najevo jeho jedinečnost a důležitost. Zaměstnanec pak s takovými pocity odvádí i lepší výkony.

Motivace je důsledkem vize, ne výhružek

Průměrný šéf motivuje pomocí strachu z výpovědi, ze zesměšnění či snížení platu. Zaměstnanci se pak bojí sami o něčem rozhodnout.

Výjimeční manažeři inspirují lidi, aby si šli za lepší budoucností. Dokážou je motivovat, aby věřili ve firmu a chápali, že její úspěch bude i jejich úspěchem, za který budou odměněni.

Změna znamená růst, ne bolest

Mnoho manažerů se změn obává. Obvykle něco mění až tehdy, když je vlastně pozdě. Naproti tomu výjimeční šéfové berou změny jako součást svého života. Vědí, že bez nich úspěchu dosáhnout nelze.

Technologie není automatizace

Pro průměrného šéfa je technologie možnost, jak získat více kontroly. Výjimeční manažeři však chtějí, aby lidé stále byli kreativní. Implementují proto jen takové technologické nástroje, které vyžadují přímo zaměstnanci.

Práce by neměla být jen namáhavá, měla by být i zábavná

Mnoho lidí bere práci jako nutné zlo a předpokládají, že tak uvažuje i jejich okolí (podřízení). Výjimečného šéfa práce baví a jeho cílem je, aby umístil lidi do pozic, kde budou skutečně spokojeni.

-th-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com