Jak správně uvést řečníka

Ilustrační snímek

Pokud vám připadne role organizátorů nejrůznějších konferencí, mítinků a podnikových pracovních porad, měli byste umět představit patřičným způsobem řečníky, kteří budou mít projev. Představení mluvčího má dva základní účely – prvním je usnadnit mu přechod do středu pozornosti. Vaším úkolem je také obrátit myšlenky publika od předchozího vystupujícího k následujícímu - jeho osobu a téma, kterým se bude zabývat. Zadruhé můžete svým uvedením v náznacích předeslat, čím se bude mluvčí zabývat a co od jeho projevu lze očekávat.

Pro splnění druhého úkolu je třeba ptát se, proč si mluvčí vybral dané téma, čím je zajímavé pro publikum, proč je vhodným kandidátem právě pro tuto problematiku. Měli byste s řečníkem před jeho vystoupením vejít v kontakt, získat o něm základní autobiografické údaje, znát cíle, jichž chce projevem dosáhnout. Váš komentář by neměl být shrnutím řečníkova projevu, nemusí informovat o každém detailu z jeho profesního zázemí. Uvedení by mělo zabrat 30 vteřin až dvě minuty, písemně si je připravte – jako každá dobrá prezentace by mělo mít patřičnou strukturu – začátek, který upoutá pozornost, závěr, kde zdůrazníte důležitost mluvčího…

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher