Interpersonální dovednosti jsou pro úspěch organizace klíčové

Zaměstnanci firem, které chtějí uspět v konkurenci, musí mít kromě talentu také interpersonální dovednosti. Tímto pojmem se rozumí především výborné komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce a schopnost empatie se zákazníky a kolegy. Jednou z metod, jak se těmto schopnostem naučit, je osobní vedení (poradenství). To se týká především vedoucích pracovníků, mohou ho však využít i ostatní zaměstnanci.

Člověk, který se snaží rozvíjet své interpersonální dovednosti, by se měl zaměřit zejména na:
1. Posílení své osobnosti a emoční stability – člověk by například neměl své soukromé problémy přenášet do práce.
2. Zlepšení komunikačních schopností – sem zejména patří schopnost efektivněji naslouchat druhému.
3. Překonání strachu z nových věcí a vytvoření „podnikatelského ducha“.
4. Zlepšení vztahů s ostatními zaměstnanci. Je třeba, aby si každý člověk stanovil své hranice a bral na sebe pouze tolik povinností, kolik je schopen zvládnout. Správný manažer to musí chápat a nepřetěžovat své podřízené úkoly. Pokud dotyční nemohou vyjádřit svůj názor a rozhodnout se, zda úkol přijmou nebo ne, cítí se frustrováni a jejich produktivita práce klesá.
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership