Druckerovy tipy pro manažery v roce 2005

Guru managementu *Peter F. Drucker* vydal v průběhu 65 let 34 knih. Pro ty, kteří nevědí, kterou z jeho knih by si měli přečíst, sepsal krátký výtah z **The Daily Drucker**, sbírky klíčových sdělení jeho díla.
- *Integrita vůdcovství* – duše každé organizace je tvořena shora. Důkazem upřímnosti a serióznosti managementu je nekompromisní důraz na integritu charakteru. Ten se projevuje v manažerských rozhodnutích. Proto hodnoťte charakter výkonných ředitelů a top managementu, když se rozhodujete, zda jim nabídnete tyto pozice. Obklopte se lidmi, kteří mají integritu.
- *Identifikace budoucnosti* – důležité je poznání budoucnosti, která se již odehrála. Věštci měří svou úspěšnost podle toho, kolik z jejich předpovědí budoucích událostí se naplnilo. Důležité je poznat, co se změnilo ve společnosti, politice, ekonomice atd., a využít to jako příležitost, vytvořit metodologii, která si povšimne a analyzuje tyto změny. Identifikujte změny, kterými prošel váš trh. Zjistěte jejich životnost a vliv na vaši organizaci a váš život.
- *Management je nezbytný* – management vyjadřuje základní víru moderní západní společnosti. Vyjadřuje víru v možnost kontrolovat lidskou existenci prostřednictvím systematické organizace ekonomických zdrojů. Objevte sami několik příkladů, proč management, jeho kompetence, integrita a výkonnost je tak rozhodující pro svobodný svět.
- *Organizační setrvačnost* – všechny organizace potřebují disciplínu, která jim umožní čelit realitě. Bez přizpůsobení a rekonstrukce jim žádný program nebo aktivita dlouhodobě nepomůže. Vše zastará. Všechny organizace musí být schopné změny. Máte přísné testy a měřítka výkonnosti?
- *Opuštění* – manažeři vědí, že musí dělat věci efektivně a soustředit se. Prvním pravidlem koncentrace je opustit minulost, která přestala být produktivní. Musí opustit včerejšek, aby se mohli soustředit na zítřek. Přestaňte marnit čas zastaralými věcmi a uvolněte své schopné lidi pro nové příležitosti.

-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal