Divadýlko MBA

Improvizace vstupuje do obchodních škol. Stává se novou dovedností vyučovanou na nejprestižnějších amerických obchodních školách, například v programech MBA. Hlavní smysl této skutečnosti tkví ve zdokonalování schopnosti naslouchat, vést mluvený projev a reagovat na podněty.

Na Sternově obchodní škole, která je součástí **New York University**, se například budoucí byznysmeni učí technikám profesionálního vyprávění vtipů. V rámci výuky vyrábějí dále masky, aby zakryli své obličeje a mohli zdokonalovat řeč těla. Procvičují také dramatickou výslovnost, aby jejich řeč zněla věrohodně.

Pozadu s improvizací nezůstávají ani další světoznámé vzdělávací ústavy, jako je **Massachusetts Institute of Technology**, **University of North Carolina** nebo **Duke University**. Představitelé těchto škol se shodují na tom, že tradiční kurzy vůdcovství spočívající v psaní zpráv a vedení porad jsou již zastaralé. Průzkumy navíc potvrzují důležitost rozvoje emoční inteligence a neverbální komunikace v obchodní oblasti.

-kk-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com