Desatero vlastností nejlepších vůdců

Jaké základní kvality spojují nejlepší vůdce?

- Identita. Nejlepší vůdcové mají silný smysl pro vlastní firemní identitu - to, kým jsou, co umějí a co mohou nabídnout svému oboru.

- Vize. Nejlepší vůdcové nespoléhají na své minulé úspěchy ani nečekají na ty budoucí. Mají jasnou vizi toho, co pro ně znamená úspěch.

- Nadšení. Ve svých srdcích mají hluboké a trvalé nadšení pro to, co dělají.

- Vlastnictví. Jsou jedinými vlastníky svého profesionálního života. Přebírají plnou odpovědnost za své úspěchy i prohry.

- Určení. Mají jasnou představu o tom, čeho chtějí dosáhnout a jsou ochotni udělat vše potřebné, aby dostáli svým cílům.

- Dřina. Bez ohledu na nadšení pro práci nemůže vše být vždy jen motivující a zajímavé. Přesto je třeba to udělat.

- Inspirace prohrami. Řada lidí při konfrontaci s chybami ztrácí motivaci a důvěru v prosazování svých cílů. Nejlepší vůdcové se však z chyb umějí poučit.

- Výzva. Nejlepší vůdcové přistupují k překážkám a problémům jako k výzvám.

- Zvládání krizí. Nejlepší vůdcové zvládají krize díky své disciplíně, léty prověřené sebedůvěře, soustředění na základní věci, emocionální kontrole a zdravému egu.

- Soustředění na procesy. Nejlepší vůdcové vědí, že se nelze zabývat jen výsledky, ale procesy, které vedou k jejich dosahování.

-kk-

Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today