Desatero veřejného vystupování

Lidé mají často obavy z vystupování před publikem. Článek shrnuje deset jednoduchých kroků, jak ve veřejném vystupování najít silnější pozici.

- Měli byste vědět, o čem mluvíte. Vždy je jednodušší mluvit o něčem, co znáte.

- Udělejte si hlubší výzkum tématu. I když téma, o kterém budete mluvit znáte, věnujte chvíli hlubší přípravě. Než například budete mluvit s nadřízenými řediteli prodeje o nových produktech, najděte si předem jejich specifikace, abyste si osvěžili paměť.

- Zajímejte se o publikum. Svou řečí chcete zaujmout. To bude jednodušší, když si předem o publiku něco zjistíte. Jaké jsou jejich zájmy? Jaké otázky mohou pokládat? Snažte se zjisti co nejvíce, abyste mohli své vystoupení přizpůsobit.

- Napište si svou řeč. Podle obtížnosti řeči si můžete zapsat buď celý text, nebo jen několik poznámek. V písemné formě můžete lépe zhodnotit, co budete říkat a jak to na sebe navazuje.

- Vyzkoušejte si svůj výstup. Nahlas si vyzkoušejte svůj projev sami nebo – bude-li to možné – před několika posluchači. Mluvte nahlas, protože v hlavě vás budou slova napadat rychle, ale když je máte vyslovit, může to najednou být problém. Cviče tak dlouho, dokud se při projevu nebudete cítit přirozeně.

- Uvolněte se. Řeč jste si připravili, takže se nemáte čeho bát. Znáte svůj materiál i publikum. Teď pouze jděte a předneste ji.

- Zaměstnejte ruce. Zbytečné mávání rukama odvádí pozornost publika. Najděte si proto způsob, jak ruce uklidnit. Můžete si je opřít o řečnický pult. Jednu ruku můžete také mít v kapse, obě ruce v kapsách však již nevypadají dobře. V jedné ruce můžete držet i písemné materiály, pouze s nimi nemávejte.

- Usmívejte se. Publikum pak bude reagovat pozitivně. Pomůže vám to také cítit se lépe. Pokud se chystáte sdělit celému oddělení, že je rušíte, úsměv pochopitelně na místě nebude. Ve většině případů však hraje důležitou roli.

- S humorem opatrně. Pokud chcete svou řeč uvést vtipem, ujistěte se, že není nemístný. Neměl by nikoho urazit a zároveň se vztahovat k tématu. Také by neměl být tak starý, aby ho všichni znali.

- Sdílejte své nadšení. Mluvíte o tématu, které znáte. Jste dobře připraveni. Jste uvolnění a usmíváte se. Využijte své řeči ke sdílení svého nadšení s publikem a bude úspěšná.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management