Clintonova krabice a další neverbální vychytávky pro úspěšné prezentace

Pozitivní řeč těla, která zahrnuje úsměv, oční kontakt, příjemný tón hlasu či přesvědčivá gesta, má prokazatelný vliv na úspěch prezentace. Naopak negativní neverbální komunikace, k níž patří oči obrácené v sloup, zamračený obličej, nervózní pohyby nebo ztuhlý postoj, dojem z celého vystoupení kazí.

Velmi dobře to vědí například politici, kteří mají zvláštní poradce zaměřené právě na neverbální komunikaci. Víte i vy, jak na tom jste?

Pokud to chcete zjistit, není nic jednoduššího, než se při prezentacích či jiných veřejných vystoupeních nechat natočit na video a následně analyzovat, jaká gesta používáte, jak se tváříte, jak stojíte, kam se díváte a podobně.

Ilustrační snímek

Následující přehled projevů řeči těla, které podporují důvěryhodnost mluvčích a úspěch veřejných vystoupení, nedávno publikoval server Harvard Business Review. Vychází z výzkumů společnosti Center for Body Language, která analyzovala neverbální komunikaci světově úspěšných lídrů z různých odvětví.

1. Clintonova krabice

Na začátku své politické kariéry používal Bill Clinton při projevech velká gesta rukou, která podrývala jeho důvěryhodnost. Poradci mu poté doporučili, aby si představoval, že má trup od ramen po břicho v krabici, a proto může ruce upažit jen do určité šířky.

2. Míč v rukou

Další pomůckou pro to, jak udržet při projevu ruce blízko u sebe, je představa, že držíte v ruce míč. Gesta rukou v této šířce dávají najevo, že si řečník věří a má věci pod kontrolou, tedy doslova pevně v rukou. Příkladem mohou být vystoupení Steva Jobse.

3. Stříška z prstů

Nervózní lidé nevědí, co s rukama. Často si různě poklepávají prsty nebo si hrají s něčím, co mají zrovna po ruce. Pokud ale chcete působit sebevědomě, musíte mít prsty v klidu. V byznysu je hodně běžné gesto stříšky z prstů, které působí silně a zároveň klidně. Pokud je však budete používat příliš často, může působit arogantně.

4. Mírný stoj rozkročný

Slabé držení těla, slabá prezentace. Sebevědomý řečník proto volí silný postoj s nohama rozkročenýma na šířku ramen. Hlavu a krk drží vzpřímeně. Díky tomu se cítí a také vypadají pevnější v kramflecích.

5. Dlaně otočené vzhůru, ale i dolů

Dlaně směrem vzhůru značí otevřenost a upřímný zájem přiblížit se publiku. Dlaně směrem dolů však nemusejí znamenat nic negativního. Mohou být gestem autority a asertivity (nikoli agresivity). Podobně jako například Barack Obama můžete toto gesto využít ke zklidnění publika.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review