Česká pojišťovna, a.s. - coaching vrcholových manažerů

Jako speciální služba vrcholovému vedení ČP, a.s. byl na podzim roku 1997 vyprojektován individuální coaching jeho členů, kterými je až dosud stále využíván. Podstatou individuálního coachingu je jednak pomoc v růstu osobní způsobilosti k výkonu vrcholové funkce, jednak rozvoj týmové spolupráce vrcholového vedení.
V těchto dvou oblastech se také projevují hlavní efekty celého projektu, doprovodnými efekty je pak restrukturalizace ČP, a.s. a zvyšování kvality spolupráce v celé liniové ose společnosti.

Jako součást projektu restrukturalizace ČP, a.s. byl v období III. – IV. 1998 vyvinut a v období V. – X. 1998 realizován projekt výběru téměř 400 manažerů. Vybíráni byli manažeři do nově vytvořených a vyprojektovaných pozic regionálních a agenturních ředitelů a vedoucích odborů regionů a agentur. Společnost M. C. TRITON se podílela na vytvoření unikátní metodiky výběrů, přípravě členů výběrových komisí, na řízení i na samotné práci těchto komisí.

V návaznosti na výběrové řízení byl v období XI.1998 – II.1999 vyvinut a od III.1999 je realizován manažerský rozvojový program Manažer 2000 a Manažer 2001. Program je určen kompletní síti klíčových manažerů ČP, a.s. – členům vrcholového vedení, ředitelům úseků centrály, regionálním ředitelům, agenturním ředitelům, vedoucím odborů centrály a regionů. Projekt je zaměřen na integraci této sítě, rozvoj manažerských schopností podle strategických záměrů a nastartování dalšího trvalého rozvoje této sítě.