Brian Tracy: Řízení projektu krok po kroku

Ilustrační snímek

„Řízení projektů je dovednost, které se můžeme naučit, podobně jako jízda na kole. Lze ji rozdělit do série kroků, které můžete jeden po druhém postupně zvládnout,“ říká, respektive píše na svém blogu americký spíkr a poradce Brian Tracy, který patří k předním světovým osobnostem v oblasti osobního a profesního rozvoje. Jedná se o následující kroky.

1. Začněte na začátku

Ujasněte si cíl svého projektu a definujte, co budete muset udělat, abyste tohoto cíle dosáhli. Jednotlivé kroky definujte z hlediska časového i rozpočtového. Ujistěte se, že vaše cíle jsou realistické a dosažitelné.

2. Sestavte tým

Pečlivě si vybírejte, kdo se bude na vašem projektu podílet. Někdy bude třeba sestavit tým již předem, než se vůbec dostanete k vytváření plnu svého projektu.

3. Rozdělte odpovědnosti

Každý člen týmu by měl cítit osobní odpovědnost za úspěšné splnění cíle. Dosáhnete toho tím, když s lidmi, kteří budou odpovídat za jednotlivé úkoly, prodiskutujete veškeré detaily projektu.

4. Vytvořte společnou vizi

Společně si odpovězte na otázku, čeho se snažíte dosáhnout. Umožněte všem, aby se podíleli na vizualizaci očekávaného výsledku. Na základě toho sestavte sdílené plány rozvoje projektu.

5. Stanovte termíny

Jakmile budete mít společnou vizi a plány a všichni budou vědět, jak má vypadat výsledek vašeho snažení, určete termín dokončení projektu na základě shody týmu.

6. Sestavte seznam úkolů

Vytvořte seznam, do něhož zapíšete všechny úkoly, které je třeba splnit, kým a kdy. Snažte se být co nejpodrobnější.

7. Řiďte projekt

Projekt řiďte ve dvou rovinách zároveň – pomocí sekvenčních a paralelních úkolů.

-kk-

Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com