8 chyb ředitele-spíkra

Ředitelé firem pracují většinu času samostatně nebo jsou to zaměstnanci, kteří pro ně připravují své prezentace ohledně aktuálního chodu firmy. I nejvyšší ředitel se však dostane do situace, kdy je to on, kdo musí předstoupit před celou firmu s prezentací, například svého plánu pro směřování firmy v následujících letech. Nemusí být perfektní spíkr, měl by se však na takové vystoupení dobře připravit. Článek shrnuje osm nejčastějších chyb, kterých by se měl vyvarovat.

- Nepodceňujte důležitost veřejného vystupování ve vaší kariéře. Den zúčtování pro vaši funkci není měsíce před tím, než jste jmenováni ředitelem. Bude se opakovat mockrát při vašem veřejném vystupování. Proto mějte na paměti důležitost přípravy.

- Neodbývejte důležité projevy. Může se pak stát, že zůstanete ve stínu lépe připraveného podřízeného, který může být brzy na všem místě.

- Nenechávejte vše na člověku, který vám napíše řeč. Můžete si najmout dobrého pisatele. Pak je ale s řečí ještě třeba dále pracovat, aby přirozeně odpovídala tomu, co chcete sdělit. Autor řeči nebude stát na pódiu za vás.

- Nezapomínejte odpovídat na otázky. Buďte připravení a ochotní odpovídat. Pokud odpověď neznáte, přiznejte to. Lež může později poškodit vaši reputaci. Navíc, když budete sdělovat nepříjemné informace, publikum ocení vaši pravdu.

- Nezapomínejte na publikum. Vaše publikum nechává na stolech hromady práce, když si jde vyslechnout vaši řeč. Važte si proto toho, že vám věnuje pozornost a snažte se, aby jeho účast byla co nejhodnotnější.

- Neřešte jen jednoduché otázky. Připravte se na to, že se vás nebudou ptát jen na jednoduché věci. Nevyhýbejte se žádnému dotazu.

- Nebuďte příliš rozvláční. Dobře si řeč časově rozvrhněte. Při projevu stůjte a nečtěte, protože to zabírá méně času, než když budete sedět a číst. Pamatujte si, že jen zřídka se někdo dočká kritiky za příliš krátký projev.

- Nezapomínejte na zábavu. Humor pomáhá k lepšímu spojení s publikem. Stačí krátký zábavný příběh nebo vtipná poznámka v průběhu řeči.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher