8 cest k lepšímu vůdcovství

Co můžete udělat pro to, abyste byli co nejlepšími vůdci?

- Pomocí kompetentnosti budujte účel. Kompetentnost znamená dělat věci správně a ve správnou dobu. Dokážete-li svou vizi a účel podpořit kompetentností, můžete přenášet pověstné hory. Soustřeďte se proto každý den na to, co potřebujete pro budování své vize.

- Pomocí odpovědnosti prosazujte důvěru. Důvěra patří mezi základní předpoklady úspěšného vůdcovství. Když se tudíž něco nepodaří, měli byste dokázat přijmout odpovědnost a zajistit nápravu.
- Pomocí otevřenosti vytvářejte integritu. Otevřenost vyžaduje upřímnost a nestrannost. Její výsledek - integrita - je pak dalším ze základních předpokladů úspěšného výkonu vůdcovské role. Položte si proto otázku, co budete dělat v nejbližší době, abyste zlepšili svou otevřenost.

- Pomocí jazyka podporujte vztahy. Schopnost komunikovat je klíčem k vytváření produktivních vztahů. Vaše slova inspirují nebo odrazují, zraňují nebo pomáhají, rozdělují nebo spojují, způsobují strach nebo dávají naději. Přemýšlejte proto o tom, jak pomocí komunikace dokážete motivovat.
- Pomocí hodnot budujte komunitu. Jasné hodnoty vám pomohou vybudovat ve firmě silnější komunitu. Uvažujte, co můžete říci a udělat, abyste předali své hodnoty svým následovníkům.

- Pomocí perspektivy dosahujte rovnováhy. Čerstvá perspektiva - a rovnováha, kterou vytváří - povzbuzuje pocit příslibu, lepšího života a dalšího vývoje. Poučte se z minulých selhání, abyste nedělali stejné chyby.

- Pomocí moci získávejte vliv. Také moc patří mezi základní vůdcovské předpoklady. Bez ní nelze vést efektivně. Dobrý vůdce se před mocí neschovává ani ji nezneužívá.

- Pomocí pokory inspirujte k autenticitě. Pokora patří mezi vlastnosti, které nelze vynutit. Měla by být přirozenou součástí vůdcovského chování. Najděte si například vzor, který vás bude inspirovat, abyste byli autentičtějším vůdcem.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine