5 věcí, které spolehlivě zabijí prezentaci

Sled nudných snímků, dikce uspavače hadů, spousta dat, ve kterých se za chvíli začneme ztrácet nebo hystericky vyskakující a pohybující se elementy. Trapné minuty ticha a kradmé pohledy kolem sebe v době, kdy by měly padat dotazy a probíhat diskuse. Takové prezentace většina zažila. Čeho se vyvarovat, pokud nechceme pohřbít dobrý nápad, projekt nebo záměr nevhodnou formou prezentace nebo hloupou chybou?

Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas

Mnoho lidí má z prezentování před lidmi obavu, a ne každý k němu má přirozeně vlohy. Ale prezentovat se mohou lidé úspěšně naučit. Nejde samozřejmě jen o technickou stránku, ale osvojení a zažití několika základních technik, které přednášejícímu pomohou zbavit se ostychu, získat pozornost posluchačů a vyvarovat se základních chyb.

Nejúčelnější formou je absolvovat školení, kde získáte potřebné znalosti, ale také cennou živou zpětnou vazbu přátelsky naladěného publika, i radu zkušeného školitele, v čem vidí rezervy.

Jaké jsou nejzásadnější problémy, které spolehlivě zabijí prezentaci?

Prezentace odnikud nikam

I když máte prezentaci na 2 minuty, měla by mít nějaký koncept a záměr. Proto byste před tím, než začnete sázet data do PowerPointu, měli mít ujasněné, co chcete říci, z čeho vyjdete a kam chcete prezentaci vygradovat. Bez toho i sebelépe technicky nebo rétoricky zvládnutá prezentace nesplní svůj účel.

Technické problémy

Víte, jak zabít prezentaci už před tím, než začnete? Zahajte ji technickými problémy. Vaše prezentace totiž může probíhat v místnosti, kde například kabely potřebné k propojení buď nejsou k nalezení, anebo jich je naopak plný stůl, ale nikdo si není jistý, který je ten správný.

Zde pomůže ušetřit čas a nervy šikovná technika – například bezdrátové řešení wePresent, pomocí kterého se snadno připojíte a prezentujete přes jakoukoli síť, projektor nebo displej.

Nevýrazný projev, absence kontaktu s posluchači

Pokud máte jasný záměr, nezapomeňte na formu sdělení – neprezentujete, jaký jste odborník, ale chcete posluchačům něco sdělit. Na začátku je účelné nějakým interaktivním způsobem vtáhnout obecenstvo do děje, a pokud je prezentace delší, je třeba ji občas odlehčit.

Nejčastější chybou lidí, pro které není prezentování denním chlebem, je přesvědčení, že nejjistější je připravit si skvělou podrobnou prezentaci, a tu pak posluchačům v podstatě přečíst.

Podcenění grafiky

Důležité je sdělení, ale u prezentace je důležitá i její grafická podoba. Odfláknutá nebo amatérská vizuální podoba má na lidi emotivní dopad – vnímají ji jako podcenění jejich důležitosti nebo významu prezentace jako takové.

Proto je nutné vyvarovat se například vkládání obrázků ve špatném rozlišení, nakřivo nebo použití fotek s vodoznakem fotobanky. Také pozor na přemrštěné uplatnění klipartů a klišé typu fotografie podaných rukou.

Přílišná snaha v souběhu s nezkušeností bývá také na škodu – mnoho barev, stylů a velikostí písma, efektů a vyskakujících oken prezentaci rozhodně škodí.

Nepřehlednost a složitost

„Mám spoustu dat, tak to všechno uplatním“, případně „grafy jsou komplexní, vše vysvětlím pomocí nich“ – to je uvažování patrné zejména z prezentací odborníků, a nezáleží na tom, zda z oboru IT, statistiky či sociologie. Důsledkem je zahlcení posluchačů fakty, která jim bez vysvětlení souvislostí nebo významu nezůstanou v paměti – tedy pokud je po druhé větě nepřestanou vnímat vůbec.

S grafy a tabulkami v prezentaci jsou i další problémy. Lidé vedení snahou vytvořit co nejkomplexnější znázornění vyrobí tak složitý obrazec, že obecenstvo, které jej vidí promítnutý nebo zmenšený v tištěné prezentaci, nemá vůbec šanci jej rozklíčovat.

A ještě jeden častý prohřešek na vrub přehlednosti – mnohaúrovňové odrážky a číslování, nejlépe rozložené na více snímků.