5 mýtů o vůdcovství

Vůdcovství je obchodní koncept, o kterém se asi nejčastěji hovoří. Na druhou stranu je však téměř nikdo nechápe. Je to způsob, jak udělat určitou práci a pomoci druhým dosáhnout jejich potenciálu. Zkušenosti přitom ukazují, že jen málo firem svým lidem s tomto smyslu skutečně pomáhá. Přispívá k tomu zejména existence zakořeněných mýtů o vůdcovství, kterým se všeobecně věří. Článek upozorňuje na pět nejčastějších omylů.

- 1. mýtus: Vůdcovství je vzácná schopnost několika jedinců. Mnoho lidí se domnívá, že vůdcem se člověk rodí. To je však od pravdy daleko. Potenciál stát se vůdcem má většina z nás. Vyžaduje to pouze osvojovat si vůdcovské dovednosti, investovat čas a nepolevovat při chybách. Klíčovým předpokladem vůdce je zájem druhé. Dalším pak smysl pro cíl, vizi.

- 2. mýtus: Vůdce je charismatický. Mnoho vůdců má charisma, bližší ohled však ukazuje, že někteří nikoli. I někteří světoví vůdci mají osobnostní problémy. Úkolem vůdce je vést k cíli. Charismatickým jej dělá právě cíl a mise, jíž chce v životě dosáhnout.

- 3. mýtus: Vůdce je ten s nejvyšším titulem, zařazením nebo pozicí. Skutečné vůdcovství na pozici nezáleží. Je záležitostí akce, výkonnosti, schopnosti a efektivity. Všichni jsme pracovali s lidmi, kteří byli povýšeni do vůdcovské funkce a spíše svůj tým demoralizovali, než někam vedli.

- 4. mýtus: Efektivní vůdcovství je založeno na kontrole, nátlaku a manipulaci. Vůdcovství je o budoucnosti, nikoli minulosti. Lidé následují své vůdce, protože se identifikují s jejich vizemi. Dobrý vůdce jim tak pomůže stát se lepšími. Buduje pracovní prostředí, které přiláká, udrží a motivuje zaměstnance.

- 5. mýtus: Dobří vůdcové jsou vzdělanější než ostatní. Akademický titul může znamenat, že máte dobré vzdělání. Nezaručí však, že budete dobrým vůdcem. V případě vůdcovství je nejlepším učitelem praxe a vlastní zkušenosti.

-kk-

Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How