10 chyb firemních plánů

Řada firemních plánů, pokud vůbec existují, je pouhým plýtváním papíru. Většina sdílí více či méně následující vady:

Plán je špatně napsán

Interpunkce, gramatika a styl jsou důležité. Investoři se mohou chytnout i takovýchto „maličkostí“ a pokud si chyb všimnou, začnou uvažovat, co ještě ve firmě nefunguje tak, jak má a je riziko, že budou investovat jinam pouze na základě těchto přehlédnutí.

Styl je trochu větší problém. Pokud je ten váš sebejistý, čistý a formální, asi nebudete mít problémy. Pozor ale na aroganci nebo příliš hovorový projev. Každopádně se svého stylu držte a v rámci plánu jej neměňte.

Nedbalost

Nic nepřiláká kritické oko víc než například chybějící čísla stránek, nedotažené grafy, tabulky bez názvů, chybějící vysvětlení technické terminologie nebo obsah. Dejte svou prezentaci přečíst někomu, kdo se vyzná, předtím, než ji budete prezentovat investorovi nebo bankéři. Nezapomeňte, že přestože jste nad prezentací strávili celé měsíce, většina investorů s ní bude „hotova“ do 10 minut.

Plán je nekompletní

Každá firma má zákazníky, produkty a služby, provoz, marketing, vedení a konkurenty. Váš plán se musí dotknout minimálně všech těchto oblastí. Ucelený plán by měl také obsahovat shrnutí v daném odvětví, jeho trendy a také podrobnou finanční analýzu, měsíční finanční tok, výkaz zisků a ztrát a rozvahu alespoň tři roky zpět.

Plán je příliš neurčitý

Firemní plán není román nebo báseň. Pokud jej nechápe středoškolsky vzdělaný člověk, budete ho muset předělat. Pokud se snažíte „mlžit“ úmyslně protože vaše podnikání zahrnuje důvěrný materiál, proces nebo technologie, ukažte lidem nejdříve sumář. Pokud je bude zajímat více, nechte si podepsat dohodu o mlčenlivost, než jim odhalíte celý plán.

Plán je příliš podrobný

Nezacházejte příliš do technických detailů. Snažte se udržet technická data na minimu. Pokud na tom trváte, udělejte to formou přílohy.

Plán dělá nerealistické závěry

Už dle své povahy, obchodní plány jsou plné domněnek. Nejdůležitější domněnka je samozřejmě ta, že vaše podnikání bude mít úspěch. Dobrý obchodní plán se snaží o racionalizaci těch méně důvěryhodných domněnek.

Plán obsahuje neadekvátní průzkum

Stejně jako je důležité spojit vaše domněnky s fakty, také se ujistěte, že tato fakta jsou opravdu fakta. Zjistěte o svém průmyslu či oboru co nejvíce, ověřte si údaje, které uvádíte, protože důmyslný investor nebude váhat ověřit si některá čísla.

Tvrdíte, že ve vašem novém podnikatelském záměru neexistují rizika

Každý rozumný investor pochopí a chápe, že neexistuje podnikání bez rizika. Musíte svá rizika umět identifikovat a jmenovat je. Přesto doporučujeme, abyste se jimi v plánu zabývali jen okrajově.

Tvrdíte, že nemáte konkurenci

Je až neuvěřitelné, kolik potenciálních majitelů podniků toto tvrdí. Každý úspěšný podnik má přece své konkurenty.

Firemní plán není vůbec plánem

Dobrý firemní plán představuje přehled firemní současnosti a to jak krátkodobé, tak i té dlouhodobé. Nepopisuje ale pouze, jak to s firmou vypadá, také popisuje, jak se dostanete z těchto stádií k dalším. Jinými slovy, plán by měl být „mapou“ vašeho podnikání, takovou, která bude co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat náčrt všech hlavních kroků, potřebných ke kompletaci každého mezníku.

-av-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com