Manažerským tréninkem proti fluktuaci zaměstnanců

Když jsou zaměstnanci tak nespokojeni se svým nadřízeným, že odcházejí z práce, většinou je to kvůli nedostatku pozornosti a zpětné vazby věnované jejích výkonům, nenaplněné touze po uznání či neschopnosti vedoucího řešit pokračující problémy. Většina takových problémů se však dá vyřešit manažerským tréninkem.

Individuální manažerské styly mají na spokojenost zaměstnanců velký vliv. Ke školení manažerů je proto třeba přistupovat jako k příležitosti zlepšit jejich kariéru.

- Vymezte dovednosti, které by vaši manažeři měli mít. Měli by umět především efektivně jednat s lidmi. Zaměstnanci by měli být v obraze, pokud jde o jednotlivé projekty i to, jak se jich budou dotýkat organizační změny. Zaměstnancům je třeba umožnit vyjádřit vlastní názor.

- Určete dovednosti, které vaši manažeři již mají. Dovednosti v různých scénářích na pracovišti pomohou odhalit behaviorální průzkumy. Komunikace o potřebných dovednostech pomůže zbavit strachu z celého procesu. Školení manažerů posílí jejich postoje v tom smyslu, že jsou s ostatními na jedné lodi.

- Zhodnoťte celofiremní silné a slabé stránky. Průzkum mezi manažery pomůže odhalit, jaký typ školení bude potřeba. Je třeba vymezit, jaké dovednosti potřebují největší zlepšení. Tento krok pomůže i při náboru nových zaměstnanců s dovednostmi, které stávajícím manažerům chybějí.

- Vyberte vhodné školicí metody a poskytovatele. Vycházejte z vašich potřeb, rozpočtu a stylů učení, které vám budou nejlépe vyhovovat. Začleňte školení také do hodnocení manažerů.

-kk-
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group