Každý pátý Čech je vysokoškolák. Sehnat řemeslníka je problém

Ilustrační snímek

Češi jsou stále vzdělanější. Počet vysokoškoláků, kterých je nyní 1,3 milionu, stoupl za posledních 20 let o 750 tisíc, tedy o 134 %. Více než polovina vysokoškoláků jsou přitom ženy. Naopak výrazně klesl počet osob se základním vzděláním a s výučním listem. To všechno se odráží i na současném trhu práce.

Počet osob se základním vzděláním klesl za uplynulých 20 let o půl miliónu na 408 tisíc. Počet osob se střední školou bez maturity se snížil o 125 tisíc na 2,2 miliónu. Naopak vzrostl počet absolventů s maturitou, o 505 tisíc na 2,1 miliónu.

Růst počtu vysokoškoláků je markantní zejména v posledních pěti letech, hlavně u žen. Vloni dosáhl počet 25–64letých vysokoškolaček 684 tisíc. To je více než trojnásobek úrovně roku 1995. „V roce 2012 byl počet vysokoškolsky vzdělaných žen vyšší než počet mužů s vysokoškolským titulem. Tento náskok se navíc rychle zvětšuje,“ uvádí Marta Petráňová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ. Počet mužů s vysokoškolským vzděláním se za posledních dvacet let zvýšil o 286 tisíc na 627 tisíc.

Podíl absolventů vysokoškolského studia na české populaci 25–64letých dosáhl v minulém roce 22 %, což je stále méně než ve většině členských zemí EU. To se však rychle mění, vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ:

Podíl mladých, kteří ukončili nebo stále studují vysokou školu, je v porovnání se starší generací naprosto jiný. V nejčetnější skupině lidí ve věku 35 až 44 let je mnoho absolventů s maturitou nebo bez ní, zatímco podíl vysokoškoláků je poměrně nízký. V devadesátých letech totiž byly možnosti univerzitního studia omezené. Naproti tomu současné kapacity vysokého školství umožňují studovat značné části mladé populace.“

Míra nezaměstnanosti je v České republice jedna z nejnižších v EU. Ve 3. čtvrtletí meziročně klesla na 4,0 %. Zároveň Česko vykazuje nejvyšší podíl osob, které úspěšně absolvovaly alespoň střední stupeň vzdělání.

Je českým specifikem, že máme vysoký podíl absolventů středního vzdělání, vyučených nebo s maturitou ve věkové skupině 35 až 54 let. Přitom mimořádně vzrostl podíl absolventů vysokých škol v početně slabších ročnících. Tyto rozdíly se promítají do trhu práce, kdy se v mladší generaci vytrácejí vyučení a rychle přibývá lidí s vyšším stupněm vzdělání. Sehnat dobrého řemeslníka tak může být problém,“ vysvětluje Bohuslav Mejstřík z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Nejvyšší, téměř 40% podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je v Praze. Nadprůměrný počet vysokoškoláků je i v Jihomoravském kraji. Nejméně je jich v krajích Karlovarském a Ústeckém.

Více se dočtete v nové analýze ČSÚ s názvem Rychlý růst vzdělanosti žen.

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad